Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Marie Louise Schjellerup Jørkov

Marie Louise Schjellerup Jørkov

Marie Louise S. Jørkov er fysisk antropolog og lektor ved Antropologisk Laboratorium, Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet. Marie Louise er specialist i menneskeknogler og forsker både i arkæologisk og nutidigt skeletmateriale for at undersøge fortidens sygdomme, traumer og demografi. Derudover anvender hun isotopanalyse til at undersøge fortidens kostvaner og migrationsmønstre.

Marie Louise Jørkov har sin Ph.d. grad fra Københavns Universitet, der omhandlede kosten i den dansk-romerske jernalder ud fra stabil isotopanalyse og hvor hun udviklede en ny metode til at rekonstruere kosten i tidlig barndom. Hun har sidenhen bl.a. været adjunkt i retsantropologi ved Bournemouth University i England, stået i spidsen for de antropologiske analyser af skeletmaterialet udgravet på Assistens kirkegården i forbindelse med metroudgravningerne 2009-2011, lavet to post docs omkring kost, sundhed og sygdom i 1800-1900-tallets København, udgravet og forsket i stenalder grave i Jordan og er nu daglig leder af den Antropologiske Samling på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

I projektet“Investigating population dynamics in Bronze Age Denmark by isotopic tracing techniques” vil Marie Louise undersøge kost, helbred og sygdom samt tegn på traume blandt bronzealderens befolkning.