Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Keramik og samfund i oldtidens Grækenland

Forskningsprojekt ved Nationalmuseets Antiksamling

Forskningsprojekt ved Nationalmuseets Antiksamling

Forskningsprojektet Pots, Potters and Society in Ancient Greece er finansieret af Generalkonsul Gösta Enboms Fond og Nationalmuseet. Udgangspunktet er Nationalmuseets Antiksamlings store og varierede samling af græsk keramik, der er uden sidestykke i Nordeuropa. Samlingens kerne er Christian 8.s Vasecabinet, der efter kongens død i 1848 overgik til statseje og blev en del af Nationalmuseet. Den er efterfølgende blevet forøget med udvalgte erhvervelser gennem gaver og køb samt fund fra de danske udgravninger på Rhodos (1902-1914). Lerkar anvendt til opbevaring og transport af fødemidler, samt ved tilberedning og servering af mad og drikke var uundværlige i Middelhavslandenes oldtidskulturer. Keramiske fund er derfor en af de største og rigeste kildegrupper fra den antikke verden og kan potentielt give svar på en lang række spørgsmål, som skriftlige kilder er tavse om.

Målsætning

Målsætning

Keramik er et kerneområde i Antiksamlingens forskningsindsats med fokus på græsk keramik fra geometrisk til hellenistisk tid samt museumshistoriske aspekter i forhold til samlingen. Det aktuelle projekt tilsigter at befæste og udbygge denne indsats. Som udgangspunkt fokuserer forskningsprojektet på to centrale aspekter, der er specielt relevante for Antiksamlingens tidligere og nuværende forskning:

Et ideologisk/ikonografisk aspekt: græsk keramiks motivverden som kilde til det antikke menneskes hverdagsliv og forestillingsverden, samt keramik i et museumshistorisk perspektiv.

Et samfundsmæssigt/økonomisk aspekt: produktion af – og handel med – keramik som kilde til den antikke økonomi.

Det overordnede mål med Pots, Potters & Society in Ancient Greece er at indkredse de eksisterende metodiske tilgange til disse to forskningsområder og – om muligt – at udvikle nye.

Om projektet

Om projektet

Projektet løber over en periode på seks år fra 2008 til 2013. Projektet omfatter et ph.d.-projekt, påbegyndt i 2008, samt inddragelse af danske og udenlandske forskere som tilknyttes projektet som post.doc.s eller gæsteforskere i kortere eller længere perioder. Som en vigtig del af projektet arrangeres årlige "Enbom-workshops" til videnskabelig behandling og diskussion af udvalgte emner blandt internationalt førende eksperter indenfor forskningsområdet.

Kontakt

Bodil Bundgaard Rasmussen

Forsknings- og Samlingschef, mag.art.

Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid

tlf. +45 41206100

bodil.bundgaard.rasmussen(at)natmus(dot)dk

Forskere tilknyttet "Pots, potters and society"

Lund, John, seniorforsker, mag.art.

Rasmussen, Bodil Bundgaaard, Forsknings- og Samlingschef, mag.art.

Schierup, Stine, ph.d.-studerende, mag.art.

Williams, Dyfri, Dr., gæsteforsker

Winther-Jacobsen, Kristina, ph.d., mag.art.