Historisk viden

Industrikultur

Fra midten af 1800-tallet og fremefter blev landbrugssamfundet Danmark gradvist forvandlet til et industrisamfund.

Det var en af de mest omfattende forandringsprocesser, historien havde set, og den fik afgørende betydning for alle sider af danskernes hverdag.

Ikke alene ændredes den måde vi arbejdede på, men også måden vi boede på. Folk flyttede fra landet til byerne, og de moderne byer med butikker og institutioner, som vi kender dem i dag, opstod.

Vores hverdag blev efterhånden fyldt med fabriksfremstillede varer, og nye medier og underholdning dukkede op.

Nye politiske strømninger opstod, og selv så grundlæggende fænomner som tid og rum begyndte vi at opfatte på nye måder.

Vi kalder alle de forandringer, som industrialiseringen medførte i vores leve- og tænkemåder, for industrikultur.

Industrikultur på museum


Under temaet Industrikultur finder du viden om emnet fra Nationalmuseets samlinger, arkiver og forskning:

 

 

 

Nationalmuseet og industrikulturen

Nationalmuseet er et af flere museer og arkiver, som tager varen på industrialismens kulturarv. På Nationalmuseet har vi fokus på de kulturelle aspekter af industrisamfundet, og særligt de som er af bred, national betydning.

Enkelte industrier og særlige aspekter af industrisamfundets historie dækkes derimod af specialmuseerne, ligesom lokalmuseerne belyser udviklingen i deres eget område.

Du kan finde en oversigt over special- og lokalmuseerne her.

Del denne side