Historisk viden

Landbohistorie og dagligliv

Landbohistorie handler om mange ting: hverdagsliv og boligkultur, produktionshistorie og teknologiudvikling, social organisation og magt, skik og tradition, om dragt og påklædning  - og meget mere.

I Nationalmuseets samlinger findes et væld af genstande og historier med landbohistorisk relevans. Du finder især landbohistorie i udstillingen "Danmarkshistorier" og på Frilandsmuseet.

Arkiverne "Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser (NEU) og "Bondegårdsundersøgelserne" rummer righoldige og personnære kilder til fortidens hverdags- og landboliv.

Kontakt enheden Danmarks Nyere Tid for arkivadgang.

Del denne side