Vis indtastningsfelt til søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Tekstilindustri

Tekstiler er noget vi alle bruger hver dag. Men hvor kommer dine tekstiler fra? 

Den industrielle revolution startede faktisk med mekaniseringen af tekstilproduktionen i England i sidste halvdel af 1700-tallet. Herfra bredte tekstilindustrien sig gradvis til den øvrige verden.

I Danmark blev tekstil gennem århundreder fremstillet som håndværk og husflid, men i starten af 1800-tallet begyndte de første fabrikker at dukke op. Det var dog først i løbet af 1800-tallets anden halvdel, at den industrielle produktionsform for alvor slog igennem.

En af af fabrikkerne var Brede Klædefabrik. Den blev etableret i 1832, da klædefabrikant J.C. Modeweg flyttede sin produktion fra det indre København til Mølleåen, hvor der var adgang til vandkraft. Snart blev vandkraften suppleret med damp, og Brede Klædefabrik - eller J.C. Modeweg & Søn A/S som var virksomhedens formelle navn - voksede op til at blive en af landets største.

Tekstilindustri
Arbejdere og funktionærer på Brede Klædefabrik, formentlig i 1930'erne

Den danske tekstilindustri havde generelt svært ved at klare sig i konkurrencen fra udlandet. Særligt i England og Centraleuropa fandtes tekstilfabrikker, som var langt større end hvad der kendtes i Danmark, og som kunne masseproducere til lavere priser.

I mellemkrigstiden nød tekstilindustrien imidlertid godt af importbegrænsning og andre politiske initiativer, sat i værk for at sikre den danske beskæftigelse. Men da den Europæiske økonomi blev liberaliseret fra 1950'erne, fik flere danske tekstilfabrikker problemer. Det gjaldt også Brede Værk, som måtte lukke i 1956.

Særligt i Jylland lykkedes det dog at videreudvikle konfektionsindustrien, baseret på nytænking af design og markedsføring. Også væg-til-væg tæpper blev en succesfuld niche for dansk industri fra 1960'erne.

Med de sidste årtiers globalisering er det meste tekstilproduktion imidlertid ophørt i Danmark, og produktions-arbejdspladserne flyttet til Østeuropa eller Asien. Der foregår dog stadigvæk design, markedsføring og salg af tekstiler i Danmark, med væsentlig betydning for både økonomi og beskæftigelse.

Brede - en historie om klædeproduktion

Få år efter lukningen af Brede Klædefabrik blev bygningerne overtaget af Nationalmuseet. Af samme grund har museet især været fokuseret på at dokumentere, forske i og formidle klædeproduktion - dvs. fremstilling af uldne, valkede stoffer.

Tekstilindustri
Tekstilmaskiner i Brede Værk - Museum for industrikultur. Foto: Lars K. Christensen

Ved lukningen blev alle Brede Klædefabriks maskiner solgt, og ingen af dem findes derfor på Nationalmuseet. I stedet har museet gennem årene indsamlet tekstilmaskiner fra andre virksomheder, som Brandts Klædefabrik i Odense, Bdr. Mathiasens klædefabrik i Løgstør og den militære klædefabrik i Usserød. Således har vi nu i samlingen maskiner fra næsten alle dele af klædeproduktionen. En del af disse er udstillet i Brede Værk - museum for industrikultur, hvor arbejdet i en klædefabrik levendegøres med interaktive film.

Mere om tekstilindustri

Hvis du vil vide mere om tekstilindustrien i Danmark, kan du her læse artiklen "Denmark: The Textile Industry and the Formation of Modern Industrial Relations", som museumsinspektør Lars K. Christensen oprindeligt har skrevet til værket The Ashgate Companion to the History of Textile Workers: 1650-2000.

I spalten til højre finder du flere forslag til videre læsning.

Læs mere

Solveig Hoberg, m.fl. (red.): Snit: Industrialismens tøj i Danmark. København: Museum Tusculanum, 2011.

Lars K. Christensen: "Denmark: The Textile Industry and the Formation of Modern Industrial Relations."
I van Voss, Hiemstra-Kuperus & Merkerk: The Ashgate Companion to the History of Textile Workers: 1650-2000. Ashgate, 2010.

Jeppe Tønsberg: Brede Klædefabrik. I.C. Modeweg & Søn A/S 1810-1956. Den danske klædeindustri i international belysning. Århus: Erhvervsarkivets Forskningsfond, 2004.

Pedersen, Cock-Clausen & Nielsen: Industriens Vugge: Brede - et Fabrikssamfund Ved Mølleåen 1800-1956. København: Nationalmuseet, 1993.

 

Luk overlayLuk
Del denne side