Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Tekstilindustri

Tekstiler er noget vi alle bruger hver dag. Men hvor kommer dine tekstiler fra? 

Den industrielle revolution startede faktisk med mekaniseringen af tekstilproduktionen i England i sidste halvdel af 1700-tallet. Herfra bredte tekstilindustrien sig gradvis til den øvrige verden.

I Danmark blev tekstil gennem århundreder fremstillet som håndværk og husflid, men i starten af 1800-tallet begyndte de første fabrikker at dukke op. Det var dog først i løbet af 1800-tallets anden halvdel, at den industrielle produktionsform for alvor slog igennem.

En af af fabrikkerne var Brede Klædefabrik. Den blev etableret i 1832, da klædefabrikant J.C. Modeweg flyttede sin produktion fra det indre København til Mølleåen, hvor der var adgang til vandkraft. Snart blev vandkraften suppleret med damp, og Brede Klædefabrik - eller J.C. Modeweg & Søn A/S som var virksomhedens formelle navn - voksede op til at blive en af landets største.

Tekstilindustri
Arbejdere og funktionærer på Brede Klædefabrik, formentlig i 1930'erne

Den danske tekstilindustri havde generelt svært ved at klare sig i konkurrencen fra udlandet. Særligt i England og Centraleuropa fandtes tekstilfabrikker, som var langt større end hvad der kendtes i Danmark, og som kunne masseproducere til lavere priser.

I mellemkrigstiden nød tekstilindustrien imidlertid godt af importbegrænsning og andre politiske initiativer, sat i værk for at sikre den danske beskæftigelse. Men da den Europæiske økonomi blev liberaliseret fra 1950'erne, fik flere danske tekstilfabrikker problemer. Det gjaldt også Brede Værk, som måtte lukke i 1956.

Særligt i Jylland lykkedes det dog at videreudvikle konfektionsindustrien, baseret på nytænking af design og markedsføring. Også væg-til-væg tæpper blev en succesfuld niche for dansk industri fra 1960'erne.

Med de sidste årtiers globalisering er det meste tekstilproduktion imidlertid ophørt i Danmark, og produktions-arbejdspladserne flyttet til Østeuropa eller Asien. Der foregår dog stadigvæk design, markedsføring og salg af tekstiler i Danmark, med væsentlig betydning for både økonomi og beskæftigelse.

Brede - en historie om klædeproduktion

Få år efter lukningen af Brede Klædefabrik blev bygningerne overtaget af Nationalmuseet. Af samme grund har museet især været fokuseret på at dokumentere, forske i og formidle klædeproduktion - dvs. fremstilling af uldne, valkede stoffer.

Tekstilindustri
Tekstilmaskiner i Brede Værk - Museum for industrikultur. Foto: Lars K. Christensen

Ved lukningen blev alle Brede Klædefabriks maskiner solgt, og ingen af dem findes derfor på Nationalmuseet. I stedet har museet gennem årene indsamlet tekstilmaskiner fra andre virksomheder, som Brandts Klædefabrik i Odense, Bdr. Mathiasens klædefabrik i Løgstør og den militære klædefabrik i Usserød. Således har vi nu i samlingen maskiner fra næsten alle dele af klædeproduktionen. En del af disse er udstillet i Brede Værk - museum for industrikultur, hvor arbejdet i en klædefabrik levendegøres med interaktive film.

Mere om tekstilindustri

Hvis du vil vide mere om tekstilindustrien i Danmark, kan du her læse artiklen "Denmark: The Textile Industry and the Formation of Modern Industrial Relations", som museumsinspektør Lars K. Christensen oprindeligt har skrevet til værket The Ashgate Companion to the History of Textile Workers: 1650-2000.

I spalten til højre finder du flere forslag til videre læsning.

Læs mere

Solveig Hoberg, m.fl. (red.): Snit: Industrialismens tøj i Danmark. København: Museum Tusculanum, 2011.

Lars K. Christensen: "Denmark: The Textile Industry and the Formation of Modern Industrial Relations."
I van Voss, Hiemstra-Kuperus & Merkerk: The Ashgate Companion to the History of Textile Workers: 1650-2000. Ashgate, 2010.

Jeppe Tønsberg: Brede Klædefabrik. I.C. Modeweg & Søn A/S 1810-1956. Den danske klædeindustri i international belysning. Århus: Erhvervsarkivets Forskningsfond, 2004.

Pedersen, Cock-Clausen & Nielsen: Industriens Vugge: Brede - et Fabrikssamfund Ved Mølleåen 1800-1956. København: Nationalmuseet, 1993.