Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Hvem er biskop Absalon?
Kande til håndvask, formet som en ridder til hest med ringbrynje og sværd -som en ridder så ud på Absalons tid. Foto: Arnold Mikkelsen/Nationalmuseet

Hvem er biskop Absalon?

Absalon bliver født i 1128 og dør i 1201. Han kommer fra en magtfuld stormands-familie med forbindelser til kongeslægten. Han bliver biskop først i Roskilde og siden ærkebiskop i Lund. Han er også kendt for at have deltaget i væbnet kamp både på korstog og som forsvarer af København. Biskop Absalon kaldes for Københavns grundlægger.

Absalons barndom og uddannelse

Absalon vokser op på en stormandsgård i Fjenneslev på Sjælland med sin storebror Esbern Snare og sin lillesøster Ingegerd. Hos familien bor også drengen Valdemar, den senere Kong Valdemar den Store, hvis far er blevet myrdet under kampen om kongemagten. Absalon og Valdemar bevarer gennem hele livet et nært venskab. Allerede fra fødslen har det sikkert været meningen, at Absalon som familiens yngste dreng skulle gøre karriere inden for kirken. Men det er sandsynligt, at han fra 7-8 års alderen også har skullet træne ridning og at kæmpe med sværd og skyde med bue. Da Absalon er ca.18 år gammel bliver han sendt til Paris for at studere teologi.

Biskop i Roskilde og ærkebiskop Lund

Da den gamle biskop af Roskilde dør i 1157, bliver Absalon enstemmigt valgt som hans efterfølger. Sandsynligvis har kongen en finger med i spillet. Kong Valdemar har netop overtaget tronen og ønsker at støtte sin ven og fosterbror, Absalon. Roskilde er en stor by. Udover domkirken rummer den 12 sognekirker inden for byens volde. Absalon er biskop af Roskilde i 34 år. Han har stor energi og handlekraft. Han opfører en mægtig bispegård og stifter et nonnekloster. I 1177 bliver Absalon udpeget til ærkebiskop i Lund. Det er det højeste kirkelige embede i Norden. Som kirkeleder holder han strengt på kravet om cølibat for præster. Det betyder, at præsterne ikke må gifte sig og det medfører en del utilfredshed.

Grundlægger Biskop Absalon København?

Biskop Absalon får byen Havn i gave omkring år 1160, da han har hjulpet sin fosterbror Valdemar med at vinde kongemagten. Absalon er biskop i Roskilde i 34 år og som noget helt usædvanligt bliver han oven i dette embede også Lunds ærkebiskop i 1177. Absalon har rejst mellem sine embeder og på den måde haft hjemme flere steder, også i København, hvor han bygger en borg.

Grundlægger Biskop Absalon København?
Brev, kaldet bulle, fra paven fra 1186, der stadfæster, at Absalon har fået København af Kong Valdemar. Foto: Arnold Mikkelsen/Nationalmuseet

Købmændenes Havn

Byen Havn kaldes også for Købmændenes havn i 1100tallet, da den er en vigtig handelsplads bl.a. i forbindelse med sildefiskeriet i Øresund. Man ved ikke med sikkerhed, hvor stor byen var, da Absalon fik den forærende. Nye arkæologiske fund viser, at der var en stormandsgård ved Kongens Nytorv, så det tyder på, at byen har haft en vis størrelse. Sikkert er det, at Biskop Absalon bygger en borg omkring 1167-71 på Slotsholmen. Ruinerne af denne borg kan i dag ses under Christiansborg. Det er også Absalon, der i slutningen af 1100tallet grundlægger Vor Frue Kirke, der i dag er Københavns domkirke.

Absalon forsvarer byen

Biskop Absalon er kendt for at være både en kirkens og en kongens mand. Han er søn af en rig stormand, og er formentligt oplært i kampkunst i sin barn- og ungdom. Sikkert er det, at han tager på korstog i områderne syd for Østersøen, hvor venderne bor. De har i mange år hærget og plyndret langs de danske kyster. Han er med til at nedhugge vendernes statue af deres gud, Svantevit. Absalon forsvarer flere gange København. I 1171 angriber fremmede sørøvere byen. Men Absalon og hans mænd erobrer deres skib og efterfølgende bliver sørøverne halshugget og deres hoveder sat på stager på borgens mure til skræk og advarsel.