Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Skjolde

Vikingernes skjolde var tynde men effektive

Trelleborg-skjoldet der blev fundet i 2008. Foto: Moesgaard Museum.
Trelleborg-skjoldet der blev fundet i 2008. Foto: Moesgaard Museum.

Vikingernes skjoldtype kan spores tilbage til jernalderen. Der er tale om tynde, sammensatte planker, der danner en cirkelrund form med hul i midten til krigerens hånd. Hullet er dækket af en hvælvet, cirkelrund metalplade –skjoldbulen, der har beskyttet bærerens hånd. På skjoldets bagside er fastgjort et håndtag.

Skjoldbuler findes ofte i grave, hvor skjolde har ledsaget den døde på den sidste rejse. Skjoldets alder kan dateres ud fra skjoldbulens form, der skifter løbende gennem jernalder og vikingetid. Skjoldbulen er oftest det eneste, der er bevaret efter 1000 år i jorden. Er der rester af organisk materiale bevaret, kan dette danne baggrund for datering gennem Kulstof 14- eller årringe-datering.

Læs om vikingernes kammergrave.

I kamp har skjoldet skullet beskytte krigeren. Nye undersøgelser viser, at de lette og manøvredygtige skjolde formentlig også har været brugt til at slå og angribe med. Både skjoldbulen og skjoldets kanter kan således bruges til at slå, skubbe eller vælte modstanderen med i nærkamp.

 

Danmarks eneste vikingeskjold

Der er fundet meget få hele skjolde fra vikingetiden. Et sjældent fund blev i 2008 gjort ved Trelleborg uden for Slagelse. Tæt på ringborgens sydport blev der, i forbindelse med arkæologiske udgravninger, fundet et næsten helt skjold –Trelleborg-skjoldet.

Det var fremstillet af tynde, sammensatte fyrreplanker med en tykkelse på otte mm i midten og fem mm langs kanten. Det havde en diameter på ca. 90 cm. Dendrokronologiske analyser viser, at fyrretræsplankerne stammer fra træer, der har vokset i Vestnorge.

Hvor stort var Danmark i vikingetiden?

Eksperimentalarkæologiske forsøg har vist, at en skindbeklædning på skjoldets forside, kan øge styrken betragteligt. Trelleborg-skjoldet har været beklædt med kalveskind på begge sider og har et hul i midten med et greb henover. Oprindeligt har der været påmonteret en skjoldbule, men denne blev ikke fundet ved udgravningen.

Skjoldet har ligget fugtigt, hvilket er årsagen til, at det er bevaret frem til i dag. Trelleborg-skjoldet har formentlig været brugt samtidig med, at borgen var i brug i slutningen af 900-årene.

Læs om trelleborgene.

Trelleborg er blot den anden lokalitet i Norden, hvor der er gjort fund af næsten hele vikingeskjolde.

64 skjolde fundet i den norske skibsgrav fra Gokstad

Det største fund af hele skjolde fra vikingetiden er det store norske skibsgravfund fra Gokstad. Her var en fyrste eller konge begravet i sit skib med mange gravgaver. Blandt disse var 64 runde skjolde med rester af enten gul eller sort bemaling. Skjoldene fra Gokstadskibet er relativt tynde og minder meget om Trelleborg-skjoldet.

Vikingernes massegrave.

 

Nyeste forskning

Skjoldene fra Trelleborg og Gokstad blev fundet som træskjolde uden beklædning af skind. Eksperimentalarkæologiske forsøg har vist, at skjolde uden beklædning nemt flækker, når de rammes af pile eller af hug fra økser og sværd. Beklædes skjoldet med dyrehud, der ved tørring krymper en smule, øges skjoldets styrke.

Med beklædning flækker skjoldet således ikke, og man kan derfor bruge relativt tyndt træ og derved holde den samlede vægt af skjoldet nede.

Sådan kæmpede vikingerne.

Rekonstrueret skjold med skindbeklædning fremstillet i forbindelse med Projekt Vikingeskjoldet af Rolf Warming og Tom Jersø. Foto: Tom Jersø/Projekt Vikingeskjoldet.
Rekonstrueret skjold med skindbeklædning fremstillet i forbindelse med Projekt Vikingeskjoldet af Rolf Warming og Tom Jersø. Foto: Tom Jersø/Projekt Vikingeskjoldet.


Skjolde kunne monteres langs skibssiden

Skuldelev 5 krigsskibet fra Roskilde Fjord har givet os værdifuld viden om, hvordan skjoldene blev monteret på skibssiden. Langs den ene skibsside er bevaret rester af en såkaldt skjoldrem. I denne langsgående liste har krigerne kunnet placere deres skjolde, hvilket har beskyttet besætningen mod spyd og pile.

Verdens største vikingeskib.

Testsejladser har dog vist, at sejlegenskaberne forringes betragteligt, når man monterer skjolde langs skibssiden. Derfor er det sandsynligt, at skjoldende først er blevet monteret umiddelbart inden kamp eller i forbindelse med søslag.

 

Skjolde i kunsten

Bevæbnet valkyrie med spiralmønster på sit skjold
Bevæbnet valkyrie med spiralmønster på sit skjold.

Fra vikingetidens smykker og billedsten kender vi til afbildninger af vikingeskjolde. På Gotland findes adskillige billedsten, der viser bevæbnede krigere, hvis skjolde ser ud til at have været bemalede. Der er desuden fundet små figurer, der viser bevæbnede valkyrier, udstyret med dekorerede skjolde.