Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Vikingernes skjolde

Vikingernes skjoldtype kan spores tilbage til jernalderen. Der er tale om tynde, sammensatte planker, der danner en cirkelrund form. I midten er en hvælvet jernknop, der har beskyttet bærerens hånd. Denne kaldes skjoldbulen og er oftest det eneste, der er bevaret efter 1000 år i jorden. Skjoldets alder kan dateres ud fra skjoldbulens form, der skifter løbende gennem jernalder og vikingetid. Skjoldbulerne findes ofte i grave, hvor de har ledsaget den døde på den sidste rejse.

Et sjældent fund

Et sjældent fund blev i 2008 gjort ved Trelleborg uden for Slagelse. Ved dette fæstningsanlæg afslørede arkæologiske udgravninger et næsten helt skjold. Det var lavet af fyrretræ og havde en diameter på ca. 80 cm. Skjoldet har formentlig været brugt samtidig med, at borgen var i brug i slutningen af 900-årene. Det er blot det andet fund af et helt vikingeskjold, der kendes fra Norden. Skjoldet har ligget fugtigt – hvilket har medført, at det er bevaret til i dag. Skjoldet har et hul i midten med et greb henover. Oprindeligt har der været påmonteret en skjoldbule, men denne blev ikke fundet ved udgravningen.

Skjolde
Bevæbnet valkyrie med spiralmønster på sit skjold

Vikingernes udrustning

64 skjolde med i graven

Det bedste fund af hele skjolde fra vikingetiden er det store norske gravfund fra Gokstad. Her blev et gammelt skib begravet med fyrste eller konge sammen med en masse gravgaver. Blandt disse var 64 runde skjolde med rester af gul og blå bemaling.

Skjoldende er relativt tynde, og forsøg har vist, at de flækker nemt, når de rammes af pile eller af hug fra økser og sværd. Man mener derfor, at de har været beklædt med dyrehud, der, når det tørrer, krymper en smule og derved øger skjoldets styrke. Med denne behandling flækker skjoldet heller ikke nær så nemt, og man kan derfor bruge relativt tyndt træ og derved holde vægten nede.

Også fra kunsten kender vi til vikingeskjolde. På Gotland findes adskillige billedsten, der viser bevæbnede krigere, hvis skjolde ser ud til at have været bemalede. Figurer, der viser små bevæbnede valkyrier, er også udstyret med dekorerede skjolde.

Skjolde med til søs

Skuldelev 5 krigsskibet fra Roskilde Fjord har givet os værdifuld viden om, hvordan skjoldene blev monteret på skibssiden. Langs den ene skibsside er bevaret rester af en såkaldt skjoldramme. I denne langsgående liste har man kunne placere sit skjold, hvilket har beskyttet besætningen mod spyd og pile.

Testsejladser med en lignende konstruktion har dog vist, at sejlegenskaberne forringes betragteligt, når man monterer skjolde langs skibssiden. Med dette in mente er det sandsynligt, at skjoldende først er blevet monteret umiddelbart inden kamp, eller i forbindelse med søslag.

Skjolde
Moderne rekonstruktion af vikingeskjold. Foto: Jacob Nyborg Andreassen