Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Massegrave fra vikingetiden

En af de bedste kilder til forståelsen af fortidens mennesker er deres grave. Her kan vi lære om beklædning, tro, helbred og status. Er skeletterne velbevarede, kan vi også sige noget om dødsårsagen. Der kendes en gravtype fra vikingetiden, som ikke rejser mange spørgsmål om netop dødsårsagen, nemlig massegravene.

På sporet af et slag

På sporet af et slag
De døde unge mænd fra massegraven ved Trelleborg

Ved ringborgen Trelleborg på Sjælland har man fundet hele tre massegrave. Trelleborg var en militær kaserne, der blev opført i 980/81 e.Kr. Borgens tre massegrave indeholdt i alt 20 mænd. De døde var mellem 20 og 35 år gamle – i deres bedste alder i forhold til krigstjeneste. De døde havde da også adskillige skader, der tydede på et voldsomt endeligt. En af dem havde f.eks. fået hugget et ben af. Mængden og typen af skader på de døde peger kraftigt i retning af deltagelse i krigshandlinger. Dette underbygges af fund fra selve borgen. Her er nemlig fundet pilespidser i volden, hvilket tyder på, at Trelleborg er blevet angrebet. Nye analyser af skeletmaterialet sandsynliggør derudover, at nogle af de døde fra massegraven stammer fra det polske område.

I dette tilfælde passer alle brikkerne i det arkæologiske puslespil, og vi kan forklare hændelsesforløbet bag massegravene: Kong Harald lader de store ringborge opføre, og udenlandske lejesoldater indgår i bemandingen af disse. Trelleborg bliver i ufredstid angrebet. Angriberne sender pile af sted mod forsvarerne på brystværnet, inden de angriber voldene direkte. Efterfølgende kommer det til slag, og skaderne på de døde vidner om voldsomme nærkampe med blankvåben. Til sidst begraves de omkomne. 

Henrettede vikinger

En anden massegrav fra perioden kendes fra det sydlige England ved byen Weymouth. I forbindelse med etableringen af et vejforløb fandt arkæologer i 2009 en massegrav med 51 halshuggede mænd. De mange hovedløse lig blev ved hjælp af analyser af strontium i knoglerne bestemt til at være fra Skandinavien. Da en C14 datering ydermere placerede dem i vikingetiden, faldt brikkerne på plads. Her er efter alt at dømme tale om nedslagtede eller henrettede vikinger. Mange af skeletterne havde dybe hak i hals, kæber og kranium, der fortalte om en voldelig død. Derudover havde ingen af mændene spor af tøj i form af dragtnåle, bæltespænder o.lign. på sig, hvilket enten betyder, at de blev slået ihjel nøgne, eller at man afklædte dem efter døden.

2000 år gammel grav fundet

2000 år gammel grav fundet
Et kranie titter frem af den våde jord ved Alken Enge, 2000 år efter personen blev slået ihjel. Foto: Ejvind Herts/Skanderborg Museum

Massegrave kendes helt tilbage fra stenalderen. I nogle tilfælde drejer det sig om enkelte individer, mens der, som i eksemplerne ovenfor, også kan være tale om en betydelig mængde personer. Ofte kan det være svært at tolke baggrunden for begravelsen. Er der tale om en ofring? Måske til en krigsgud, hvis gunst man søgte? Eller er massegraven bare et resultat af oprydningen på slagmarken? Lig, man lader ligge, kan sprede sygdom og tiltrække uvelkomne dyr.

En af de nyeste og mest omfattende fund i denne kategori er massegraven ved Alken Enge ved Skanderborg. I dette østjyske vådområde er der fundet en stor mængde menneskeknogler, heraf en del med våbenskader. De indledende undersøgelser peger på, at der er rester af op mod 200 personer. Skeletterne er dateret til jernalderen omkring år 0 og stammer sandsynligvis fra et stort slag.