Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Hvor stort var Danmark i vikingetiden?


Hvor stort var Danmark i vikingetiden?

I vikingetiden var Danmark større end i dag. I Jylland gik landets grænse helt ned til floden Ejderen. Grænsen blev markeret af voldanlægget Dannevirke, hvis jordvolde og grave strakte sig over 30 kilometer tværs over Jylland fra marskområderne omkring Treene og Ejderen i vest til fjorden Slien i øst.

Frankiske kilder fra år 808 beretter om Kong Godfred, der ville befæste sit riges grænse mod syd med en mægtig forsvarsvold kun afbrudt af en port. Arkæologiske udgravninger har vist, at Dannevirke går endnu længere tilbage i tid, nemlig til 600-tallet.

Læs om vikingernes forskellige togter.

 

Områder i Norge og Sverige tilhørte Danmark

Kort med Danmark med østfold og vestfold samt Slesvig
Danmark med østfold og vestfold samt Slesvig

Mod nord og øst lå Danmarks grænser ikke som i dag ned gennem Skagerrak, Kattegat og Øresund. Vestfold og Østfold omkring Oslofjorden i det nuværende Norge og Sveriges vestkyst var sandsynligvis en del af landet.

De frankiske rigsannaler beretter, at de danske konger i 813 drog med en hær til Vestfold, et område, som lå yderst mod nordvest i deres rige, for at sikre deres overherredømme her.

Læs hvordan vikingerne rejste rundt i verden.

Handelsmanden Ottar, der drog fra Norge gennem Danmark til Hedeby ved Dannevirke omkring 890 fortæller, hvordan han på sin rejse mod syd langs Sverige havde Danernes mark på bagbords side i tre døgn. Fra 970 til 1035 var det vestlige Norge i længere perioder under dansk herredømme.

 

Svend Tveskæg erobrer hele England

kort over Knud den Stores rige.
Knud den Stores rige.

Under Svend Tveskæg i slutningen af 900-tallet tog togterne til England igen fart, og Svend Tveskæg blev den første vikingekonge, som i 1013 erobrede hele England. Han blev anerkendt som Englands nye konge, men døde allerede året efter.

Vikingerne plyndrede kirker og klostre.

Svend Tveskæg lagde grunden til et dansk-norsk-engelsk Nordsøimperium, som hans søn Knud den Store efter ham udbyggede og cementerede. Knud den Store kaldte sig i et brev til det engelske folk i 1027: ”Knud, konge over hele England og Danmark og over nordmændene og en del af sveerne (Sverige)”.

Efter Knuds død i 1035 fulgte to af hans sønner ham kortvarigt på Englands trone frem til 1042, hvorefter Nordsøimperiet faldt fra hinanden.

Vikingernes farefulde færd til Østeuropa og Rusland.

 

Danmarks befolkning var mindre

Ved hjælp af blandt andet arkæologiske fund og metoder mener man i dag, at befolkningen i det nuværende danske område var på ca. 500.000 mennesker omkring år 800. Befolkningen voksede støt frem til 1200-tallet, hvor den rundede ca. 1. mio.