Salg og ydelser

Kirker og kirkegårde

Nationalmuseet er konsulent for Kirkeministeriet.

I 1861 blev de antikvariske aspekter en del af den kirkelige lovgivning og siden da har Nationalmuseet haft en rådgivende funktion for de kirkelige myndigheder.

Nationalmuseets opgave er at sikre kirkernes kulturarv. Det sker ved at varetage de antikvariske, bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier, herunder hensynet til de kirkenære omgivelser.

Nationalmuseets kirkekonsulenter tilbyder rådgivning samt konserveringsfaglige og arkæologiske undersøgelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i kirker og på kirkegårde. 

Postadresse:
Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Att. Kirkekonsulenterne

Del denne side