Salg og ydelser

Nationalmuseet stiller meget gerne, og i stort omfang, genstande fra sine samlinger til rådighed for udstillinger og forskning på museer i ind- og udland. Udlånsvirksomheden er en væsentlig del af Nationalmuseets formidling af samlingerne.

Hvem kan låne?

Nationalmuseet udlåner som hovedregel kun genstande til anerkendte museer og lignende institutioner i ind- og udland.

Tidsfrist: Mindst 6 måneder

For at sikre en forsvarlig planlægning af udlånet, og for at sikre alle en fair, ensartet og korrekt sagsbehandling, skal en låneanmodning med genstandsliste være modtaget på Nationalmuseet senest 6 måneder før udlånet skal starte. For genstandsrige eller komplicerede låneanmodninger kan ekspeditionstiden overstige 6 måneder.

Hvad er forløbet i en lånesag?

Et udlån begynder med en låneanmodning.

Se lånesagen trin for trin

Hvad koster det?

Nationalmuseet udlåner sine genstande uden beregning. Låner skal dog dække lånets direkte omkostninger, dvs. transport (herunder pakkematerialer), forsikringer samt nødvendige konserveringsarbejder og monteringer mv.

Læs mere om omkostninger mv.

Formularer til download

Enhver lånesag indeholder nedenstående dokumenter. De fremsendes i løbet af lånesagen, men kan også til orientering hentes her.

Nationalmuseets betingelser vedrørende udlån, som angiver de generelle betingelser for udlån.
Nationalmuseets forsikringsklausuler, som skal indgå i forsikringspolicen.
Facilitetsrapport, som skal udfyldes af Låneren. Nationalmuseets vurdering af sikrings- og udstillingsforholdene på udstillingsstedet baseres
på låners facilitetsrapport

Kontakt

silhouette.png
Jytte Harboe
Stilling: Museumsinspektør
Tlf: +45 4120 6515
Arbejdsområde: Administration af udlån fra Nationalmuseets samlinger.
0328f8678c.jpg
Barbara Berlowicz
Stilling: Konservator
Tlf: +45 4120 6514
Arbejdsområde: Administration af udlån fra Nationalmuseets samlinger.

Nationalmuseet Bevaring og Naturvidenskab
I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf: +45 33 13 44 11

E-mail

Google Maps

Del denne side