Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Vurderinger og anbefaling - kalkmalerier

Bevaringstilstand

Kalkmaleriernes samlede bevaringstilstand er inddelt i fire kategorier: Akut behandlingskrævende, Behandlingskrævende, Mulig behandlingskrævende og Tilstanden tilfredsstillende.

Akut behandlingskrævende betyder, at kalkmalerier i kirken er i umiddelbar risiko for at gå tabt, dvs. at der er udbredte skader og nedbrydningen er under hastig udvikling. Malerierne har et akut konserverings- og restaureringsbehov.

Behandlingskrævende betyder, at kalkmalerier i kirken er truede, dvs. at der er skader og kan være en nedbrydning under udvikling. Malerierne har et konserverings- og restaureringsbehov.

Mulig behandlingskrævende betyder, at kalkmalerier i kirken ikke umiddelbart er truede, men har mindre skader og/eller fremstår visuel skæmmede. Malerierne har muligvis et konserverings- og restaureringsbehov.

Tilstanden tilfredsstillende betyder, at kalkmalerierne i kirken er i god stand, Malerierne har ikke et konserverings- og restaureringsbehov.

Kunst- og kulturhistorisk vurdering

Kalkmaleriernes kulturhistoriske værdi er inddelt i fire kategorier: Særdeles bevaringsværdig, Meget bevaringsværdig, Bevaringsværdig og Til en vis grad bevaringsværdig.

Særdeles bevaringsværdig betyder, at kirken har kalkmalerier af international betydning. Typisk velbevarede billedserier, enkeltscener eller dekorationer, der ikke findes i andre eller kun ganske få andre danske kirker. Malerierne har sædvanligvis særdeles mange ikonografiske detaljer og er af en særdeles høj kunstnerisk kvalitet.

Meget bevaringsværdig betyder, at kirken indeholder kalkmalerier af national betydning. Typisk velbevarede billedserier, enkeltscener eller dekorationer, der tillige findes i andre danske kirker. Malerierne har sædvanligvis mange ikonografiske detaljer og er af en høj kunstnerisk kvalitet.

Bevaringsværdig betyder, at kirken indeholder kalkmalerier af regional betydning. Typisk delvis bevarede billedserier, enkeltscener eller dekorationer, der tillige findes i andre danske kirker. Malerierne har sædvanligvis enkelte ikonografiske detaljer.

Til en vis grad bevaringsværdig betyder, at kirken indeholder kalkmalerier af lokal betydning. Typisk fragmentarisk bevarede enkeltscener eller dekorationer. Malerierne har sædvanligvis få eller ingen ikonografiske detaljer.

Anbefaling

Anbefaling til konservering og restaurering af kalkmalerier er inddelt i fire kategorier: Højest prioritet, Høj prioritet, Middel prioritet og Lav prioritet.

Højest prioritet betyder, at konservering og restaurering af kalkmalerier i kirken bør iværksættes hurtigst muligt. Hvis ikke vil der ske uoprettelige skader på malerier af betydelig kulturhistorisk værdi. Der kan partielt allerede være sket uoprettelige skader.

Høj prioritet betyder, at konservering og restaurering af kalkmalerier i kirken bør iværksættes inden for en kortere tidshorisont. Hvis ikke vil der ske skader på malerier af stor kulturhistorisk værdi.

Middel prioritet betyder, at der bør iværksættes en nærmere undersøgelse af maleriers bevaringstilstand for at få bekræftet eller afkræftet, om en nedbrydning af malerier af kulturhistorisk værdi er i gang.

Lav prioritet betyder, at konserverings og restaureringstiltag ikke er nødvendige grundet maleriernes tilfredsstillende tilstand.

Vurderinger og anbefaling - alterudsmykninger

Bevaringstilstand

De enkelte alterudsmykningers bevaringstilstand er inddelt i fire kategorier: Akut behandlingskrævende, Behandlingskrævende, Mulig behandlingskrævende og Tilstanden tilfredsstillende.

Akut behandlingskrævende betyder, at alterudsmykningen er i umiddelbar risiko for at gå tabt, dvs. at der er udbredte skader og nedbrydningen er under hastig udvikling. Udsmykningen har et akut konserverings- og restaureringsbehov.

Behandlingskrævende betyder, at alterudsmykningen er truet, dvs. at der er skader og kan være en nedbrydning under udvikling. Udsmykningen har et konserverings- og restaureringsbehov.

Mulig behandlingskrævende betyder, at alterudsmykningen ikke umiddelbart er truet, men har mindre skader og/eller fremstår visuel skæmmede. Udsmykningen kan udvikle et konserverings- og restaureringsbehov.

Tilstanden tilfredsstillende betyder, at alterudsmykningen er i god stand. Udsmykningen har ikke et konserverings- og restaureringsbehov.

Kunst- og kulturhistorisk vurdering

De enkelte alterudsmykningers kunst- og kulturhistoriske værdi er inddelt i fire kategorier: Særdeles bevaringsværdig, Meget bevaringsværdig, Bevaringsværdig og Til en vis grad bevaringsværdig.

Særdeles bevaringsværdig betyder, at udsmykningen er af international betydning. Typisk velbevarede udsmykninger, hvis træskærerarbejder og bemalinger ikke findes andetsteds i det danske materiale. Udsmykningerne har sædvanligvis særdeles mange ikonografiske detaljer og er særdeles velskårne og af særdeles høj maleteknisk og kunstnerisk kvalitet.

Meget bevaringsværdig betyder, at udsmykningen er af national betydning. Typisk velbevarede udsmykninger eller væsentlige dele af middelalderlige udsmykninger genanvendte i andet kirkeinventar. Udsmykningernes træskærerarbejder og bemalinger findes tillige andetsteds i det danske materiale. Udsmykningerne har sædvanligvis mange ikonografiske detaljer og er meget velskårne samt af høj maleteknisk og kunstnerisk kvalitet.

Bevaringsværdig betyder, at udsmykningen er af regional betydning. Typisk fragmenter af alterudsmykninger, hvis træskærerarbejder tillige findes mange andre steder i det danske materiale. Udsmykningerne har sædvanligvis enkelte ikonografiske detaljer og er velskårne samt typisk uden eller med nyere bemaling.

Til en vis grad bevaringsværdig betyder, at udsmykningen er af lokal betydning. Typisk mindre fragmenter af alterudsmykninger. Udsmykningerne har sædvanligvis få ikonografiske detaljer og er uden eller med nyere bemaling.

Anbefaling

Anbefaling til konservering og restaurering af de enkelte alterudsmykninger er inddelt i fire kategorier: Højest prioritet, Høj prioritet, Middel prioritet og Lav prioritet.

Højest prioritet betyder, at konservering og restaurering af alterudsmykningen bør iværksættes hurtigst muligt. Hvis ikke vil der ske uoprettelige skader på udsmykningens træværk og bemaling, der er af betydelig kulturhistorisk værdi. Der kan partielt allerede være sket uoprettelige skader.

Høj prioritet betyder, at konservering og restaurering af alterudsmykningen bør iværksættes inden for en kortere tidshorisont. Hvis ikke vil der ske skader på udsmykningens træværk og bemaling, der er af stor kulturhistorisk værdi.

Middel prioritet betyder, at udsmykninger af kulturhistorisk værdi udviser tendens til skader. Udsmykningen skal holdes under observation.

Lav prioritet betyder, at konserverings og restaureringstiltag ikke er nødvendige grundet udsmykningens tilfredsstillende tilstand.