Salg og ydelser

Arkæologiske undersøgelser

Den danske museumslov rummer bestemmelser om arkæologiske undersøgelser i forbindelse med fysisk planlægning og forud for byggearbejder. Disse opgaver varetages i Danmark af lokale, arkæologiske museer. Nationalmuseet skal iflg. museumsloven udføre de samme opgaver i områder, der ikke dækkes af et lokalt museum. 

Nationalmuseet foretager arkæologiske udgravninger for at opnå ny viden om fortidens mennesker og deres levevilkår.

Forespørgelser vedr. arkæologiske undersøgelser

Frederiksholms Kanal 12
1220 København K

Tlf.: 33 47 39 01
Fax: 33 47 33 27
E-mail

Del denne side