Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Kirkearkæologi

Kirkearkæologi

Nationalmuseet har iflg. Kirkeministeriets  Vejledning for menighedsråd om Kirker og Kirkegårde det arkæologiske ansvar for udgravninger inde i kirkerne og på kirkegårdene.

Dvs. at kirkearkæologerne skal inddrages i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i kirken eksempelvis ved arbejder under gulv, ved gennembrydning af historisk murværk m.m.
Også ved anlægsarbejder på kirkegården, herunder ledningsføringer samt ved istandsættelse af kirkediger og -mure skal kirkearkæologerne kontaktes for rådgivning og bistand.

Omkostninger i forbindelse med arkæologisk bistand bør altid indarbejdes i bygge- og anlægsprojektet.

Kirkearkæologi

Nationalmuseets arkæologiske arbejde og enhver arkæologisk observation foretaget under bygge-, anlægs- og istandsættelsesarbejder i kirken, kirkens murværk og på kirkegården skal registreres og dokumenteres. Efter endt arbejder udfærdiges rapport til menighedsrådet. De arkæologiske rapporter opbevares i Antikvarisk-Topografisk Arkiv på Nationalmuseet, hvorfra de kan rekvires som en pdf.fil eller benyttes på arkivets læsesal.

Se listen over Nationalmuseet kirkearkæologiske undersøgelser fra 2007 og fremefter her.

Nationalmuseets arkæologiske rapporter indgår også i Kulturstyrelsens database "Fund og Fortidsminder" hvorfra de kan downloades.

Kirkearkæologi

Postadresse:
Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Att. Kirkekonsulenterne

Find din kirke og Nationalmuseets undersøgelsesrapport via det direkte link til søgefunktionen i  "Fund og Fortidsminder"

Kirkearkæologi