Udfører en søgningSøg
Pædagogisk profil
Pædagogisk profil
Pædagogisk profil
Pædagogisk profil

 

Når eleverne ankommer til Trelleborg, træder de ind i et autentisk læringsmiljø, ved Harald Blåtands gamle ringborg fra vikingetiden.

Vikingeborgen Trelleborgs undervisningstilbud understøtter skolernes arbejde med trinmål og Fælles Mål, samt daginstitutionernes arbejde med pædagogiske læreplaner og har til hensigt at styrke børn og unges historiebevidsthed for fagene historie, hjemmekundskab, natur/teknik, samfundsfag, billedkunst, sløjd, biologi, geografi, dansk og idræt

Fra vikingetiden til i dag

Vi formidler dansk kulturhistorie, fra da Kong Harald Blåtand forenede Danmark til et samlet Rige – det Rige der var begyndelsen til de samfundsmæssige strukturer og det demokrati, som vi kender i dag. Formidlingen på Trelleborg foregår i dragt med inddragelse af kopier og rekonstruktioner i et autentisk miljø. Derved sænkes abstraktionsniveauet og vikingetiden gøres konkret og vedkommende.

Sanselig og kropsligt læringstilgang, hvor alle sanser sættes i spil.

Vi tilgodeser forskellige læringsstile, og vi fokuserer på at få alle kompetencer, sanser og intelligenser bliver sat i spil. Autentiske genstande eller rekonstruktioner er unikke omdrejningspunkter, ligesom aktiverende læringsformer som rollespil, leg og fysisk udfoldelse har en central rolle.Ved at inddrage mere eksperimenterende undervisningsformer og materialer, samt fortælling, animationer, kropslige aktiviteter og udfordringer af præcision og balance søger vi at indfange de ikke-bogligt stærke elever.