Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Runejagt på Trelleborg

Runejagt på Trelleborg

Tag på runejagt og vind en Vikingesommer familiedag for 5 personer på Trelleborg.

Du kan finde 32 runer og du må kun bruge den samme rune én gang. Find runer i landsbyen, på legepladsen eller ved langhuset.

Skriv så mange ord eller den længste sætning med runer, som du kan.

Du kan finde arket til RUNEJAGT på væggen til venstre for museets hoveddør og på lågen til venstre ind til museets område eller downloade det herunder.

Deltag i konkurrencen om en familiedag på Trelleborg og læg dit Runeark i postkassen til højre for museets hoveddør eller send et foto af dine runeord til: trelbook@natmus.dk. Husk et telefonnummer eller en mail adresse. Præmien udtrækkes i uge 9 og er en Oplevelsesdag for en familie under museets Vikingesommer, fra d.26.06 til d.15.08.

 

De danske ringborge, herunder Trelleborg, kan blive verdensarv

De danske ringborge, herunder Trelleborg, kan blive verdensarv

Den færdige ansøgning er sendt – afgørelsen fra UNESCO kommer i 2022

Et digert værk på knap 400 sider er nu underskrevet af kulturminister Joy Mogensen og sendt til Paris. Modtageren er International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), som varetager ansøgninger om at blive optaget på UNESCOs liste over verdensarv. Dermed har de fem danske ringborge fra vikingetiden – bl.a. Trelleborg og Borgring – officielt søgt om optagelse på den prestigefyldte liste.

De fem danske ringborge blev opført under Kong Harald Blåtand, der regerede i Danmark i årene 958-987. Harald Blåtand holdt sit land i et jerngreb, og ringborgene var en del af den strategi, kongen og hans bygmester havde lagt for at samle Danmark. Derfor blev borgene også placeret på strategiske steder i det danske landskab - Trelleborg ved Slagelse, Borgring ved Køge, Nonnebakken i Odense, Fyrkat ved Hobro og Aggersborg ved Løgstør.

De store borge, der var anlagt som en samlet vision med stor ingeniørkunst og uhyrlige omkostninger for både befolkning og kongemagt, spillede i slutningen af 900-tallet en central rolle i Danmarkshistorien. Selv om borgene var forskellige i størrelse, så er de alligevel så ens i konstruktion og udførelse, at man ikke er i tvivl om, at de har samme ophavsmand, og dermed alle er en del af det samme stykke Danmarkshistorie.

Borgenes levetid blev formentlig kort –næppe mere end 20 år. Men i dag – mere end 1.000 år senere – samles borgenes fortælling igen i ansøgningen om at få dem optaget på verdensarvslisten.

Trelleborg, som er en del af Nationalmuseet, er den bedst befæstede og bedst bevarede af borgene, og borgen har både forborg og en gravplads. Flere massegrave ved Trelleborg bekræfter, at der blev kæmpet ved borgen. Et større antal pile blev fundet skudt ind i portene, og flere af portene var blevet brændt af.

Vikingetiden er en unik periode i verdenshistorien, fordi det var der Skandinavien gik fra at være hedensk til at være en integreret del af Europas kristne kultur. Ringborgene er den fysiske manifestation af den tradition. Et ingeniørmæssigt unikum, der markerer Danmark som et nyt samlet kongedømme. Hvis det lykkes at komme på verdensarvslisten med ringborgene skærper det selvfølgelig vores forpligtelser til at bevare og udbrede kendskabet til dem ligesom vi gør på Kronborg Slot og ved Jellingmonumenterne, som allerede er UNESCO-lokationer i Nationalmuseets regi”, siger Nationalmuseets direktør Rane Willerslev.

Borgring blev først identificeret i 2014, og er udgravet med de nyeste metoder mellem 2016 og 2018. Borgring er muligvis ikke blevet færdigbygget. Der er f.eks. kun spor af volde og porte, og inden for volden er der ikke fundet spor af aktiviteter fra vikingetiden. Alligevel er tre af de fire porte er delvist brændt, men det står fast, at det ikke er på grund af angreb udefra.

Ansøgningen

Ansøgningen om optagelse på UNESCOs verdensarvsliste er et tæt nationalt samarbejde mellem fem museer og fem kommuner. Der stilles meget høje krav til den kulturarv, der optages på listen, og derfor har det også taget tæt på to år at skrive den omfattende ansøgning. Den er nu underskrevet af kulturminister Joy Mogensen og sendt til ICOMOS i Paris. Her bliver ansøgningen nøje gransket, hvorefter repræsentanter for ICOMOS til sommer vil besøge de fem lokationer i Danmark og vurdere, hvor godt man her bevarer og formidler kulturarven.

Der vil gå yderligere cirka et år, før der i sommeren 2022 foreligger en endelig afgørelse. I mellemtiden må museer og borgmestre i de fem kommuner væbne sig med tålmodighed.

Når man ser på, hvordan de fem danske ringborge er etableret som et samlet projekt på tværs af landet, giver det et unikt indblik i datidens formåen og Harald Blåtands strategiske sans. Det er historie, der binder Danmark sammen. Der er i høj grad tale om verdensarv, som har interesse for turister ud over de danske grænser, og her i Køge vil vi gøre vores til at fortælle og formidle den historie, som vi er en del af”, siger Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune.

”En optagelse som UNESCO verdensarv vil være en kæmpe anerkendelse af Trelleborgs og de øvrige ringborges store betydning i Danmarks historie, og vil gøre endnu flere turister opmærksomme på ringborgene. Vi har ambitiøse planer for udviklingen af Trelleborg, og med formidlingen af denne vigtige periode i vores historie. Så vi vil gøre vores til at de besøgende vil opleve Trelleborgs storhed og forstå, hvorfor borgen er verdensarv”, siger borgmester John Dyrby Paulsen.

Om UNESCO og ICOMOS

De mest værdifulde dele af verdens kultur- og naturarv bliver optaget på Verdensarvslisten, som administreres af FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO. ICOMOS en verdensomspændende organisation, hvis medlemmer arbejder professionelt for bevaring af kultur- og naturarven, hvad angår bygninger, historiske byer, kulturlandskaber og arkæologiske monumenter. ICOMOS fungerer som UNESCOs ekspertorgan i spørgsmål inden for bevaring af kulturmiljøer i forhold til Verdensarvskonventionen.

Verdensarv i Danmark

Danmark har ti emner optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. Disse er Roskilde Domkirke, Jellingemonumenterne, Kronborg, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeldt, Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland samt i Grønland Ilulissat, Kujataa og Aasivissuit – Nipisat.

4.500.000 kroner tættere på Den Genskabte Borg

4.500.000 kroner tættere på Den Genskabte Borg

Planerne om at rekonstruere et udsnit af Harald Blåtands Borg og udfordre klassisk museumstænkning er kommet et stort skridt nærmere med en ny bevilling fra Lokale og Anlægsfonden på 4,5 millioner kroner til Ny Trelleborg-projektet og realiseringen af Den Genskabte Borg.

 

Realisering af projektet er nu rykket meget nærmere. I 2021 begynder arbejdet med at bygge et multihus, der skal indeholde faciliteter til formidlingen, frivillige og udeholdet. Det skal bl.a. indeholde værksteder, servicefunktioner, køkkenfaciliteter, samt give plads til museets formidlings- og servicegrej. Multihuset giver også plads til museets meget store samling af rekonstruerede genstande.

Udbygningen af museet inden realisering af Den Genskabte Borg løser både et logistisk, sikkerhedsmæssigt og ikke mindst pladsmæssigt problem.

”Vi er meget glade for at kunne løse disse udfordringer og opføre multihuset inden selve rekonstruktionsprojektet går i gang,” siger museumschef på Trelleborg Anne-Christine Larsen.

Efter realisering af multihuset vil den næste opgave blive rekonstruktionen af Den Genskabte Borg.

Den Genskabte Borg bliver ikke alene ramme om formidlingen af Trelleborgs historie, men også et centralt mødested for nye fælleskaber og udvikling af et museumsrum, hvor de besøgende for første gang kan opleve et autentisk vikingeborgmiljø med krigere og et dagligliv, som det så ud for mere end 1.000 år siden.

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden mener, at de i Lokale og Anlægsfonden ser en stor eksempelværdi i, at projektet netop genfortolker den museale ambition, og gør de besøgende til medafsender af oplevelser og indhold.

”Den Genskabte Borg på Trelleborg markerer sig som historisk museum i en moderne kontekst, der kobler kulturarv med foreningsliv og skaber et moderne mødested hvor fritidsliv, viden og læring smelter sammen,” siger hun.

Fremtidens Trelleborg bygger oven på museets mangeårige arbejde med at udvikle levende ’hands-on’ og ’body-in’-formidling og lægger sig i forlængelse af Nationalmuseets strategi, der sætter publikum først, skaber samarbejde på tværs og kan skabe overskrifter. Foruden museets nuværende ca. 75.000 gæster og frivillige, vil foreningslivet blive blandt museets nye hyppige gæster.

I Den Genskabte Borg er der eksempelvis faciliteter til fysisk udfoldelse så som teater, rollespil, borgspil og idræt. ”Projektet har fokus på at skabe en ny type museum og oplevelsesrum, og derved rykke ved de besøgendes museale opfattelse” siger den nye projektleder Britt Caroline Juul.

”Stedet skal også være samlingspunkt for naturoplevelser og aktiviteter og give udendørs læringsrum for fordybelse i et autentisk miljø,” siger Anne-Christine Larsen.

Ny Trelleborg projektet

Planerne om at rekonstruere et udsnit at Harald Blåtands Borg – Den Genskabte Borg - er en del Ny Trelleborg projektet, som er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Trelleborg, Nationalmuseet. Museet har sammen med kommunen og en gruppe af engagerede frivillige vikinger arbejdet på at rekonstruere et udsnit af Harald Blåtands Borg igennem de sidst 10 år.

Projektet bliver tegnet af arkitektfirmaet Bertelsen og Scheving, og indeholder også planer om renovering og udbygning af den eksisterende museumsbygning, samt digital formidling af det nationale monument.

Trelleborg har stor opbakning i Slagelse Kommune, der er projektejere og fundraisere. Borgmester i Slagelse Kommune John Dyrby Paulsen (A) udtaler: Trelleborg er et kulturelt fyrtårn og et sted, som vi er meget stolte af i kommunen. Lokale og Anlægsfondens støtte til den ambitiøse udvikling af Trelleborg betyder, at vi kan skabe en autentisk og unik formidling så de besøgende for alvor kan få en fornemmelse af livet på Trelleborg i vikingetiden. 

 

Book særlige vinter undervisningsforløb og arrangementer.

Book særlige vinter undervisningsforløb og arrangementer.

Det er muligt at booke særlige undervisingsforløb og arrangementer efter aftale med formidlingen.
Book på trelleborg-booking@natmus.dk eller på tlf. 41 20 63 93.

Temarundvisninger på Trelleborg

Temarundvisninger på Trelleborg

Alle Temarundvisninger foregår fra kl. 13:00, i følgende weekender:

29/05 - 30/05 - Vikingeborgen Trelleborg

05/06 - 06/06 - Vikinger og demokratiets fødsel

12/06 - 13/06 - Magt og samling af riget

19/06 - 20/06 - Palisade, voldgrav og bro

26/06 - 27/06 - Det militære landskab og topologi

03/07 -04/07 - Optakt til borgbyggeri

10/07 - 11/07 - Vikingeborgen Trelleborg

17/07 - 25/07 - Vikingemarked

31/07 - 01/08 - Vikingeborgen Trelleborg

07/08 - 08/08 - Vikingernes rejser

14/08 - 15/08 - Høst på borgen

21/08 - 22/08 - Vikingeborgen Trelleborg

28/08 - 29/08 - Planter fra vikingetiden

04/09 - 05/09 - Smedning, krig og våbenteknologi

11/09 - 12/09 - Årets gang på Trelleborg

08/10 -09/10 - Arkæologi på Trelleborg

16/10 - Arkæologi på Trelleborg