Udfører en søgningSøg

Grundskolen - forløb til mellemtrin

Undervisningen på Musikmuseet har elevernes sanseoplevelser, udforskning og aktive deltagelse som pædagogisk omdrejningspunkt. Museets undervisning tager udgangspunkt i fagenes nye forenklede fælles mål.

Ønsker I at bestille et forløb, så benyt bestillingsformularen. Undervisningsforløb skal bookes med min. 10 dages varsel. Et par dages ekspeditionstid må forventes.

Har I yderligere spørgsmål i forbindelse med bestilling af undervisning, kontakt da Nationalmuseets Undervisning:

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66
E-mail

 

Det Klingende Museum 2.0 – symfoniorkestret
Det Klingende Museum 2.0 – symfoniorkestret
Det Klingende Museum 2.0 – symfoniorkestret

Det Klingende Museum 2.0 – symfoniorkestret

Målgruppe: 3.-10. klasse
Pris: 1950 kr.
Varighed: 2 1/4 timer
Dage: primært mandage
Maks antal: 28 elever
Type: Fordybelsesforløb
Særlige aftaler: Gratis for Frederiksbergs skoler via Frederiksberg Fonden. Gratis for øvrige kommuner via aftaler: København, Rødovre, Vallensbæk, Rudersdal, Ballerup, Furesø, Lyngby Taarbæk.

Kram en cello, opdag trompetens forfader og tag på virtuel tur ind i symfoniorkestrets verden. I dette nye forløb får eleverne gennem hands-on workshops, spil og VR oplevelser mulighed for at komme helt tæt på symfoniorkestret og dets instrumenter. På lidt over 2 timer prøver eleverne kræfter med instrumenter fra hele symfoniorkestrets instrumentarium, dykker ned i VR oplevelser af symfoniorkestret og går på skattejagt i de historiske forfædre til de moderne instrumenter.

Udforskning og leg er omdrejningspunktet når eleverne på denne måde præsenteres for det imponerende symfoniorkester – det orkester som både kan levere lyden af Mozarts symfonier og soundtracket til Star Wars. Løbende gennem forløbet binder vi også de pædagogiske sløjfer og kobler elevernes sanseoplevelser og opdagelser med viden og fælles erfaringer.

Klassen deles i fire grupper, som roterer mellem de forskellige oplevelser.

Forløbet udbydes i samarbejde med Copenhagen Phil.

Download før- og eftermateriale her

Fremtidens musik
Fremtidens musik

Fremtidens musik

Målgruppe: 4.-6. klasse
Pris: 900 kr.
Varighed: 1½ time

Maks antal: 28 elever
Type: Workshop
Aftaler: gratis for alle skoler på Frederiksberg via Frederiksberg Fonden

Musikmuseet udfordrer musikkens yderste grænser og kigger ind i fremtidens nye opfindelser af musikinstrumenter. Hvad mon fremtiden vil bringe?

Hele vejen op gennem historien har mennesket opfundet musikinstrumenter, som kunne bryde grænser og skubbe musikken i nye retninger. Vi går på skattejagt i udstillingen og finder eksempler på musik-opfindelser op gennem tiden.

Eleverne prøver rollen som DJ´s på museets nye Mashmachine og udforsker den smukke Omnis klangunivers. Gennem kreative workshops og hands-on kommer vi tæt på hvilke udfordringer og muligheder de nye opfindelser stiller os over for. Og gennem fremtidens musik får vi både øje og øre på hvad nutidens og fortidens musik kan.

Forløbet er opbygget som stationer, som eleverne roterer rundt mellem. Gennem hele forløbet vil klassen derfor arbejde inddelt i fire grupper.

Download før- og eftermateriale her

ONLINE BOOKING

Lav filmmusik til jeres egen gyserfilm
Lav filmmusik til jeres egen gyserfilm
Lav filmmusik til jeres egen gyserfilm

Lav filmmusik til jeres egen gyserfilm

Kan kun bookes af skoler i Københavns Kommune
Målgruppe: 5.-7. klasse
Pris: gratis via Åben skole. N.B begrænset antal

Varighed: 2 besøg af 2½ - 3 timers varighed
Maks antal: 28 elever
Type: tværgående samarbejde med Film-X

I dette forløb arbejder eleverne med at skabe deres eget soundtrack til en gyserfilm, som de selv producerer.

Eleverne besøger først Musikmuseet i en workshop. Her eksperimenterer de med forskellige musikinstrumenters klangmuligheder og musikkens historiefortællende virkemidler. Bagefter arbejder de med at komponere et soundtrack bestående af mindre sekvenser og stemningsmusik, som skal indgå i den endelige gyserfortælling.

Efter nogle uger besøger eleverne FILM-X studierne, hvor de skal producere en gyserfilm. De samarbejder i filmhold om at optage og klippe deres egne gyserfortællinger. Som en del af klippeprocessen kommer de ind i lydstudiet for at indspille det soundtrack, de har komponeret på workshoppen på Musikmuseet. De har adgang til samme type instrumenter fra workshoppen på Musikmuseet.

Forløbet ledsages af et undervisningsmateriale, og der vil være vejledning til forberedelse før og mellem de to workshops på Musikmuseet og i FILM-X.

Praktiske oplysninger

Forløbet på Musikmuseet varer 2½ time, forløbet i FILM-X varer 3 timer.

Periode: marts-juni 2023. NB. FILM-X forløbet kan først bookes efter påskeferien og forløbene på Musikmuseet kan evt. afholdes i løbet af marts.

Booking: Start med at booke forløbet i FILM-X I vores bookingkalender. Musikmuseet vil efterfølgende kontakte jer for at aftale en dato for jeres forløb på Musikmuseet.

Sanselig læsning - sæt lyd til Mørkebarnet
Sanselig læsning - sæt lyd til Mørkebarnet
Sanselig læsning - sæt lyd til Mørkebarnet

Sanselig læsning - sæt lyd til Mørkebarnet

Målgruppe: 4.-6. klasse
Pris: 1350 kr.
Varighed: 2½ time

Maks antal: 28 elever
Type: Workshop
Aftaler: gratis for alle skoler på Frederiksberg via Frederiksberg Fonden

Sæt lyd til "Mørkebarnet"s ord og billeder. I dette forløb skal vi dykke ned i fortællingernes lag og gennem indlevelse og fortolkning skabe stemninger og sanselige lydfortællinger.

Med museets brugsinstrumenter omsætter vi ord til lyd og musik og giver dermed bogens ord en helt ny dimension. Vi går på opdagelse i museets forskellige instrumenter og lydkilder og opdager en verden af klange. Vi finder stemninger og fortællinger på bogens sider, som bliver til musik. Og til sidst opfører vi hele fortællingen for hinanden.

I forløbet vil vi aktivere sanser og gøre læsningen levende. Gennem omformningen stiller vi skarpt på stemninger, indtryk og enkelte ords betydning i den samlede fortælling. Som forberedelse til forløbet skal klassen have beskæftiget sig med Cecilie Ekens bog "Mørkebarnet".

Booking: benyt bestillingsformularen

Download før- og eftermateriale her

På tidsrejse i musikken
På tidsrejse i musikken

På tidsrejse i musikken

Målgruppe: 3.-6. klasse
Pris: 90
0 kr.
Varighed: 1½ time
Maks antal: 28 elever
Type: Udstillingsforløb
Aftaler: gratis for alle skoler på Frederiksberg via Frederiksberg Fonden

Hvilken musik lyttede vores bedsteforældre til? Hvorfor havde Christian 4. så mange musikere ansat? Og hvem lavede egentlig musikken i middelalderen.

Vi tager eleverne med på en tidsrejse tilbage i musikinstrumenternes historie. Vi rejser igennem forskellige tidsperioder, og eleverne skal udforske og opleve instrumenternes udvikling. Vi sætter fokus på hvem der skabte musikken og dens funktion op igennem tiden.

Forløbet afsluttes med en digital skattejagt i udstillingen, som tager ca. 30 min. at gennemføre.

Download før- og eftermateriale her

ONLINE BOOKING

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik

Kompetenceområde:
Musik - Musikforståelse

Læringsmål:

Eleven har viden om mindst 3 musikhistoriske perioder og kan nævne dem ved navn. 

Eleven kan med egne ord fortælle om en bestemt instrumenttypes historiske udvikling. 

Eleven kan deltage i en refleksion over musikkens funktion nu og i et historisk perspektiv.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Fra lyd til musik

Fra lyd til musik

Målgruppe: 4.-10. klasse
Pris: 900 kr.
Varighed: 1½ time
Maks antal: 28 elever
Type: Udstillingsforløb
Aftaler: gratis for alle skoler på Frederiksberg via Frederiksberg Fonden

Hvad er lyd egentlig? Og hvordan og hvornår bliver lyd til musik? Og hvorfor lyder en trompet anderledes end en obo?

Vi tager udgangspunkt i lyd som fænomen, og finder forskellige måder at beskrive det på - både hentet fra musikkens og naturvidenskabens verden.

Med udgangspunkt i udstillingen skal vi derefter udforske forskellige instrumenters lyd og lyddannelse og prøve kræfter med museets brugsinstrumentarium.

Download før- og eftermateriale her

ONLINE BOOKING

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik, Natur&Teknologi/ Fysik

Kompetenceområde:
Musik - Musikforståelse
Natur & teknologi - Perspektivering

Læringsmål:

Eleven har viden om lyd som fænomen og om sammenhængen mellem tonehøjde og instrumenters konstruktion. Eleven kan reflektere over forskelle mellem lyd, støj og musik.

Eleven har viden lyddannelse og lydformning i udvalgte musikinstrumenter. 

Eleven kan lytte og differentiere forskellige typer af klangkilder og musikinstrumenter. Eleven kan italesætte klangforskelle på forskellige typer af musikinstrumenter.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Musik og haikudigtning
Musik og haikudigtning

Musik og haikudigtning

Målgruppe: 3 .-6. klasse
Pris: 1350 kr.
Varighed: 3 timer
Maks antal: 28 elever
Type: Workshop
Aftaler: gratis for alle skoler på Frederiksberg via Frederiksberg Fonden

Hvordan lyder en sommerfugl? Eller stemningen af mørke? Både haiku digte og musik rummer en sanselighed, som sætter nuet i fokus. I dette forløb skal vi arbejde med samspillet mellem musik og ord. Hvilke stemninger og beskrivelser findes der i ordene, og hvordan kan vi omdanne disse til et musikalsk nu?

Eleverne skal forud for dagen skrive deres egne haikudigte, som vi sammen på museet med inddragelse af museets samling og brugsinstrumentarium skal skabe musik ud af.

Booking: benyt bestillingsformularen

Download før- og eftermateriale her

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik, Dansk

Kompetenceområde:
Musik - Musikalsk analyse
Musik - Musikalsk skaben
Dansk - Oplevelse og indlevelse
Dansk - Fortolkning

Læringsmål:

Elven har viden om forskellige instrumenttyper og klangmuligheder.

Eleven kan med forståelse for musikalske parametre indgå i en kompositionsproces omkring et konkret produkt. 

Eleven kan udtrykke en tekst stemning og 

Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden - tekst til musik.

Forberedelse forud for besøget
Det er vigtigt at klassen har skrevet en mængde haiku digte inden besøget. Se inspirationsmateriale ovenfor. Disse digte er udgangspunktet for det arbejde, som vi  tager fat på under besøget.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Besøg Musikmuseet på egen hånd

Besøg Musikmuseet på egen hånd

Som klasse har I også mulighed for at besøge Musikmuseet på egen hånd. Alle tirsdage kl. 10-13 (undtaget skoleferier) holder vi åbent netop for jer, og besøget er gratis. Ønsker I at booke andre ugedage vil prisen være 300 kr. pr. klasse. Alle besøg skal bookes hos museets booker forud for dagen.

Læs mere herom her.

Udlån af tablets som klassesæt – tag på skattejagt i udstillingen

Udlån af tablets som klassesæt – tag på skattejagt i udstillingen

Målgruppe: mellemtrin og udskoling

Tag på skattejagt med din klasse i Musikmuseets udstilling. Til klasser, der ønsker at besøge Musikmuseet på egen hånd, kan vi nu tilbyde udlån af museets tablets i klassesæt. Med klassesættet kan du sende klassen på skattejagt i udstillingen ud fra et valgt tema og fagligt mål.

Det er gratis at låne klassesættet, men skal bookes forud for besøget. Klassesættet kan afhentes i museets reception ved ankomst.

Et klassesæt består af 10 tablets – det er altså tanken at klassen arbejder i grupper af 2-3 elever.

Sættet af tablets vil være indstillet til en specifik skattejagt, som I vælger ved bookingen forud for dagen. Skattejagterne fokuserer på forskellige faglige mål indenfor musik, bl.a. instrumentkendskab, musikhistorie, og musik i et globalt perspektiv. Det varer ca. 20-30 min. at gennemføre en skattejagt.

I kan vælge mellem:

  • På tidsrejse i musikken ( Fokus på musikhistorie)
  • På skattejagt i musikkens lyde (Fokus på instrumenter)
  • Det klingende Museum – Østasien (Fokus på musik fra Østasien)

Booking af klassesæt skal ske til: mail booking.

I forbindelse med besøget vil vi bede dig gøre dine elever opmærksomme på, at de skal bevæge sig roligt rundt i udstillingen, at det selvfølgelig er forbudt at røre de udstillede genstande, og at de skal vise hensyn til museets øvrige besøgende.