Udfører en søgningSøg

Ungdomsuddannelserne

Ønsker I at bestille et forløb, så benyt bestillingsformularen:

Undervisningsforløb skal bookes med min. 10 dages varsel.

Et par dages ekspeditionstid må forventes.

Har I yderligere spørgsmål i forbindelse med bestilling af undervisning, kontakt da Nationalmuseets Undervisning:

Kontakt: undervisning@natmus.dk

 

Musikhistorien på fast track - fra fortid til fremtid
Musikhistorien på fast track - fra fortid til fremtid
Musikhistorien på fast track - fra fortid til fremtid

Musikhistorien på fast track - fra fortid til fremtid

Målgruppe: ungdomsuddannelser
Pris: 900 kr.
Varighed: 1½ timer
Maks antal: 28 elever

Hop i fast track køen, og tag eleverne på en tur gennem musikhistorien fra fortid til fremtid. Det er eleverne som i første omgang skal finde sporene, der er lagt ud gennem musikhistorien. De skal identificere temaer og problemstillinger, og på tværs af perioder skal de finde paralleller og modsætninger. Afslutningsvist bevæger vi os ind i fremtidens musikinstrumentarium og eksperimenterer med dets muligheder og perspektiver.

På denne fast track tur gennem musikhistorien trækker vi de store linjer op gennem musikhistorien, samtidigt med at eleverne løbende involveres gennem gruppeøvelser og hands-on aktiviteteter.

Eleverne bliver indledningsvist sendt ud på digitale gruppeøvelser i udstillingen, hvor de gennem analyser af specifikke emner går i dybden med en bestemt periode og herefter perspektiverer emnet ind i en anden musikhistorisk periode. Elevernes arbejde danner herefter udgangspunkt for fast track turen gennem musikhistorien, hvor vi primært lægger vægt på renæssance, barok, wienerklassik og romantik. Vi drager paralleller mellem perioderne og museets underviser trækker de store linjer op i de forskellige perioder.

Forløbet afsluttes i museets fremtidsreal, hvor eleverne introduceres til og får mulighed for at afprøve museets bud på et fremtidsinstrumentarium.

ONLINE BOOKING

Det Klingende Museum 2.0 - workshop
Det Klingende Museum 2.0 - workshop

Det Klingende Museum 2.0 - workshop

Målgruppe: ungdomsuddannelser
Pris: 1950 kr.
Varighed: 2 1/4 timer
Maks antal: 28 elever

Lad eleverne komme helt tæt på symfoniorkestrets instrumenter. I denne 2 timers workshop møder og prøver eleverne instrumentgrupper i det moderne symfoniorkester. Samtidigt tager de via museets nye VR oplevelse en rejse ind i den symfoniske musik sammen med Copenhagen Phil.

Under vejledning fra Det Klingende Museums underviserteam vil eleverne få erfaringer med klang, lyddannelse og spilleteknikker indenfor stryger og slagtøj. Vi lytter og undersøger instrumenterne fra de to blæsergrupper (grundet Covid-19 spilles der pt. ikke på blæserinstrumenter på museet).

Musikhistoriens lange linjer - udstillingsforelæsning
Musikhistoriens lange linjer - udstillingsforelæsning

Musikhistoriens lange linjer - udstillingsforelæsning

Målgruppe: ungdomsuddannelser
Pris: 900 kr.
Varighed: 1½ time

Maks antal: 28 elever

I denne udstillingsforelæsning trækker vi de lange linjer op gennem musikhistorien. Hvad er kendetegnende for de enkelte perioder, og hvordan så det ud i henholdsvis Danmark og resten af Europa?

Forløbet foregår i Musikmuseets udstilling af smukke musikinstrumenter fra alle tider. I løbet af forelæsningen vil vi bevæge os igennem udstillingen med fokus på de enkelte perioder og i enkelte musikinstrumenters udvikling op gennem tiden.

Forløbet vil trække de lange historiske linjer fra middelalder-renæssance-barok-wienerklassisk til romantik osv. og give eleverne et overblik over den musikhistoriske udvikling med fokus på klangidealer og ensembletyper. Samtidigt slår vi ned på nogle af de særlige genstande, som museet rummer.

Symfoniorkestret - dets historie og instrumenter - udstillingsforelæsning
Symfoniorkestret - dets historie og instrumenter - udstillingsforelæsning

Symfoniorkestret - dets historie og instrumenter - udstillingsforelæsning

Målgruppe: ungdomsuddannelser
Pris: 900 kr.
Varighed: 1½ time
Maks antal: 28 elever

Symfoniorkestret har aldrig været en fast størrelse. For gennem tiderne har det udviklet sig i forhold til størrelse og instrumentarium, alt efter komponister, koncerter og magthaveres behov.

Med denne udstillingsforelæsning får eleverne en historisk gennemgang af symfoniorkestret og dets instrumenter op gennem tiden. Hvilke ensembletyper kom før? Og hvorfor fik symfoniorkestret den form, som vi kender i dag? Vi kigger på orkestrets instrumentgrupper og de enkelte instrumenters udvikling. Hvilke forhold har været afgørende for udviklingen, og hvor bringer den os hen i fremtiden? Under forløbet får eleverne også selv lov til at prøve kræfter med nogle af symfoniorkestrets instrumenter.

Materiale til forberedelse:
Symfoniorkestret - dets historie og instrumenter

Besøg Musikmuseet på egen hånd

Besøg Musikmuseet på egen hånd

Som klasse har I også mulighed for at besøge Musikmuseet på egen hånd. Alle tirsdage kl. 10-13 (undtaget skoleferier) holder vi åbent netop for jer, og besøget er gratis. Ønsker I at booke andre ugedage vil prisen være 300 kr. pr. klasse. Alle besøg skal bookes hos museets booker forud for dagen.

Læs mere herom her.