Udfører en søgningSøg

Grundskolen - forløb til mellemtrin

Undervisningen på Musikmuseet har elevernes sanseoplevelser, udforskning og aktive deltagelse som pædagogisk omdrejningspunkt. Museets undervisning tager udgangspunkt i fagenes nye forenklede fælles mål.

Ønsker I at bestille et forløb, så benyt bestillingsformularen. Undervisningsforløb skal bookes med min. 10 dages varsel. Et par dages ekspeditionstid må forventes.

Har I yderligere spørgsmål i forbindelse med bestilling af undervisning, kontakt da Nationalmuseets Undervisning:

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66
E-mail

 

Særlige forhold i forbindelse med Covid-19

Musikmuseet følger løbende udviklingen i forhold til Covid-19. Vi vil løbende justere vores forløb i forhold til den aktuelle situation og de særlige hensyn og retningslinjer. I denne periode vil enkelte elementer i de beskrevne forløb derfor også kunne være ændret.

Fremtidens musik
Fremtidens musik

Fremtidens musik

Målgruppe: 4.-6. klasse
Pris: 750 kr. OBS Tilbydes gratis i begrænset periode via Trivselspuljen
Varighed: 1½ time

Maks antal: 28 elever
Type: Workshop
Aftaler: gratis for kommunale skoler i København via åben skole og gratis for alle skoler på Frederiksberg via Frederiksberg Fonden

Musikmuseet udfordrer musikkens yderste grænser og kigger ind i fremtidens nye opfindelser af musikinstrumenter. Hvad mon fremtiden vil bringe?

Hele vejen op gennem historien har mennesket opfundet musikinstrumenter, som kunne bryde grænser og skubbe musikken i nye retninger. Vi går på skattejagt i udstillingen og finder eksempler på musik-opfindelser op gennem tiden.

Eleverne prøver rollen som DJ´s på museets nye Mashmachine og udforsker den smukke Omnis klangunivers. Gennem kreative workshops og hands-on kommer vi tæt på hvilke udfordringer og muligheder de nye opfindelser stiller os over for. Og gennem fremtidens musik får vi både øje og øre på hvad nutidens og fortidens musik kan.

Forløbet er opbygget som stationer, som eleverne roterer rundt mellem. Gennem hele forløbet vil klassen derfor arbejde inddelt i fire grupper.

Download før- og eftermateriale her

ONLINE BOOKING

Sanselig læsning - sæt lyd til Mørkebarnet
Sanselig læsning - sæt lyd til Mørkebarnet
Sanselig læsning - sæt lyd til Mørkebarnet

Sanselig læsning - sæt lyd til Mørkebarnet

Målgruppe: 4.-6. klasse
Pris: 1200 kr.
Varighed: 2½ time

Maks antal: 28 elever
Type: Workshop
Aftaler: gratis for kommunale skoler i København via åben skole og gratis for alle skoler på Frederiksberg via Frederiksberg Fonden

Sæt lyd til "Mørkebarnet"s ord og billeder. I dette forløb skal vi dykke ned i fortællingernes lag og gennem indlevelse og fortolkning skabe stemninger og sanselige lydfortællinger.

Med museets brugsinstrumenter omsætter vi ord til lyd og musik og giver dermed bogens ord en helt ny dimension. Vi går på opdagelse i museets forskellige instrumenter og lydkilder og opdager en verden af klange. Vi finder stemninger og fortællinger på bogens sider, som bliver til musik. Og til sidst opfører vi hele fortællingen for hinanden.

I forløbet vil vi aktivere sanser og gøre læsningen levende. Gennem omformningen stiller vi skarpt på stemninger, indtryk og enkelte ords betydning i den samlede fortælling. Som forberedelse til forløbet skal klassen have beskæftiget sig med Cecilie Ekens bog "Mørkebarnet".

Booking: benyt bestillingsformularen

Download før- og eftermateriale her

På tidsrejse i musikken
På tidsrejse i musikken

På tidsrejse i musikken

Målgruppe: 3.-6. klasse
Pris:
750 kr.
Varighed: 1½ time
Maks antal: 28 elever
Type: Udstillingsforløb
Aftaler: gratis for kommunale skoler i København via åben skole og gratis for alle skoler på Frederiksberg via Frederiksberg Fonden

Hvilken musik lyttede vores bedsteforældre til? Hvorfor havde Christian 4. så mange musikere ansat? Og hvem lavede egentlig musikken i middelalderen.

Vi tager eleverne med på en tidsrejse tilbage i musikinstrumenternes historie. Vi rejser igennem forskellige tidsperioder, og eleverne skal udforske og opleve instrumenternes udvikling. Vi sætter fokus på hvem der skabte musikken og dens funktion op igennem tiden.

Forløbet afsluttes med en digital skattejagt i udstillingen, som tager ca. 30 min. at gennemføre.

Download før- og eftermateriale her

ONLINE BOOKING

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik

Kompetenceområde:
Musik - Musikforståelse

Læringsmål:

Eleven har viden om mindst 3 musikhistoriske perioder og kan nævne dem ved navn. 

Eleven kan med egne ord fortælle om en bestemt instrumenttypes historiske udvikling. 

Eleven kan deltage i en refleksion over musikkens funktion nu og i et historisk perspektiv.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Fra lyd til musik

Fra lyd til musik

Målgruppe: 4.-10. klasse
Pris: 750 kr.
Varighed: 1½ time
Maks antal: 28 elever
Type: Udstillingsforløb
Aftaler: gratis for kommunale skoler i København via åben skole og gratis for alle skoler på Frederiksberg via Frederiksberg Fonden

Hvad er lyd egentlig? Og hvordan og hvornår bliver lyd til musik? Og hvorfor lyder en trompet anderledes end en obo?

Vi tager udgangspunkt i lyd som fænomen, og finder forskellige måder at beskrive det på - både hentet fra musikkens og naturvidenskabens verden.

Med udgangspunkt i udstillingen skal vi derefter udforske forskellige instrumenters lyd og lyddannelse og prøve kræfter med museets brugsinstrumentarium.

Download før- og eftermateriale her

ONLINE BOOKING

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik, Natur&Teknologi/ Fysik

Kompetenceområde:
Musik - Musikforståelse
Natur & teknologi - Perspektivering

Læringsmål:

Eleven har viden om lyd som fænomen og om sammenhængen mellem tonehøjde og instrumenters konstruktion. Eleven kan reflektere over forskelle mellem lyd, støj og musik.

Eleven har viden lyddannelse og lydformning i udvalgte musikinstrumenter. 

Eleven kan lytte og differentiere forskellige typer af klangkilder og musikinstrumenter. Eleven kan italesætte klangforskelle på forskellige typer af musikinstrumenter.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Det Klingende Museum 2.0 – symfoniorkestret
Det Klingende Museum 2.0 – symfoniorkestret
Det Klingende Museum 2.0 – symfoniorkestret

Det Klingende Museum 2.0 – symfoniorkestret

Målgruppe: 3.-10. klasse
Pris: 1800 kr.
Varighed: 2 1/4 timer
Dage: primært fredage
Maks antal: 28 elever
Type: Fordybelsesforløb
Særlige aftaler: Gratis for Frederiksbergs skoler via Frederiksberg Fonden. Gratis for øvrige kommuner via aftaler: København, Rødovre, Vallensbæk, Rudersdal, Ballerup, Furesø.

Kram en cello, opdag trompetens forfader og tag på virtuel tur ind i symfoniorkestrets verden. I dette nye forløb får eleverne gennem hands-on workshops, spil og VR oplevelser mulighed for at komme helt tæt på symfoniorkestret og dets instrumenter. På lidt over 2 timer prøver eleverne kræfter med instrumenter fra hele symfoniorkestrets instrumentarium, dykker ned i VR oplevelser af symfoniorkestret og går på skattejagt i de historiske forfædre til de moderne instrumenter.

Udforskning og leg er omdrejningspunktet når eleverne på denne måde præsenteres for det imponerende symfoniorkester – det orkester som både kan levere lyden af Mozarts symfonier og soundtracket til Star Wars. Løbende gennem forløbet binder vi også de pædagogiske sløjfer og kobler elevernes sanseoplevelser og opdagelser med viden og fælles erfaringer.

Klassen deles i fire grupper, som roterer mellem de forskellige oplevelser.

Forløbet udbydes i samarbejde med Copenhagen Phil.

Download før- og eftermateriale her

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik

Kompetenceområde:
Musik - Musikforståelse

Læringsmål:

Eleven kan genkende klangen og navngive instrumenter fra symfoniorkestrets instrumentgrupper. 

Eleven har viden om spilleteknik på musikinstrumenter fra symfoniorkestret. 

Eleven har viden om udvalgte musikinstrumenters historiske udvikling. 

Eleven kan lytte til levende fremført musik, og kan formidle sin oplevelse og viden.

Vedr. forløbets afvikling
Vi afvikler workshops i Det Klingende Museum (1. besøg) på fredage. Besøg i udstillingen (2. besøg) kan foregå på alle ugens dage. Koncerten (3. besøg) vil ligge i afslutningen af skoleåret.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Musik og haikudigtning
Musik og haikudigtning

Musik og haikudigtning

Målgruppe: 3 .-6. klasse
Pris: 1200 kr.
Varighed: 3 timer
Maks antal: 28 elever
Type: Workshop
Aftaler: gratis for alle skoler på Frederiksberg via Frederiksberg Fonden

Hvordan lyder en sommerfugl? Eller stemningen af mørke? Både haiku digte og musik rummer en sanselighed, som sætter nuet i fokus. I dette forløb skal vi arbejde med samspillet mellem musik og ord. Hvilke stemninger og beskrivelser findes der i ordene, og hvordan kan vi omdanne disse til et musikalsk nu?

Eleverne skal forud for dagen skrive deres egne haikudigte, som vi sammen på museet med inddragelse af museets samling og brugsinstrumentarium skal skabe musik ud af.

Booking: benyt bestillingsformularen

Download før- og eftermateriale her

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik, Dansk

Kompetenceområde:
Musik - Musikalsk analyse
Musik - Musikalsk skaben
Dansk - Oplevelse og indlevelse
Dansk - Fortolkning

Læringsmål:

Elven har viden om forskellige instrumenttyper og klangmuligheder.

Eleven kan med forståelse for musikalske parametre indgå i en kompositionsproces omkring et konkret produkt. 

Eleven kan udtrykke en tekst stemning og 

Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden - tekst til musik.

Forberedelse forud for besøget
Det er vigtigt at klassen har skrevet en mængde haiku digte inden besøget. Se inspirationsmateriale ovenfor. Disse digte er udgangspunktet for det arbejde, som vi  tager fat på under besøget.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Soundscapes - musik fra byens rum
Soundscapes - musik fra byens rum

Soundscapes - musik fra byens rum

Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Musik
Varighed: 2 dage
Maks. antal deltagere: 28 elever

Pris: 2500 kr. (basis pris) Derudover skal der på regnes ekstragebyr i forhold til transport til første workshop, hvis skolen ligger udenfor København.
Type: Fordybelsesforløb

Kan man lave skolegårdens lyde om til? I dette forløb tager vi eleverne på en lytterejse - fra lyde i deres eget nærmiljø til kompositioner for akustisk musikinstrumenter. Vi sætter fokus på de lyde, som findes i elevernes egen hverdag.

Første workshop er en lytterejse ind i skolens egne lyde - skolens og elevernes eget soundscape. Vi bruger vores ører og museets optageudstyr til at opdage og optage skolens lyde og indtryk. Herudfra dannes et visuelt lyttepartitur.

Den efterfølgende workshop foregår på Musikmuseet, hvor eleverne præsenteres for museets instrumenter og brugsinstrumentarium. Med udgangspunkt i elevernes lyttepartiturer vil vi arbejde med, hvordan deres soundscapes kan oversættes til en komposition for musikinstrumenter, som grupperne afslutningsvis opfører for hinanden.

For yderligere information samt tilmelding:

Kontakt ulla.hahn.ranmar@natmus.dk

Download før- og eftermateriale her

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik

Kompetenceområde:
Musik - Musikalsk analyse
Musik - Musikalsk skaben

Læringsmål:
Eleven har viden om forskellige lyttepositioner og om forskellige lydkvaliteter i auditive indtryk.
Eleven kan udvælge lydindtryk og samle dette til en konkret lydproduktion.
Eleven kan omsætte sine lytteoplevelser til andre former – såvel formale som æstetiske produkter.
Eleven har viden om forskellige instrumenters klang og funktion.
Eleven kan indgå i en kreativ, musikalsk skabelsesproces omkring et fælles udgangspunkt.

Forberedelse til de to workshops:
Forud for de to workshops kan du forberede eleverne på formen på forløbet, og du kan snakke med dem om de grundlæggende redskaber, som de skal bruge i forløbene– deres kreativitet og deres ører. Giv dem evt. til opgave inden dagen at lytte til deres omgivelser, og I kan snakke om hvad lytning kræver i forhold til tid og koncentration. Hvis eleverne tidligere har arbejdet med musikalske skabelsesprocesser eller andre kreative processer, kan I forsøge at opfriske elevernes erfaringer herfra.

Forberedelse forud for besøget
Forud for dagen vil vi bede dig om at sørge for følgende:

Have et almindeligt undervisningslokale klar. Det er vigtigt at der er et Smartboard med højtalere i lokalet, således at vi kan afspille de medbragte lydfiler for eleverne. Hvis dette ikke er muligt skal vi vide dette forud for dagen, således at vi kan medbringe vores eget udstyr.

Bede eleverne om at medbringe deres egne høretelefoner (vi har ekstra, men på den måde er vi sikre på at alle elever kan være med til at lytte undervejs).

Have papir (A3 format) klar sammen med sakse, lim, farver og elevernes almindelige skriveredskaber.

Inddele klassen i 6 velfungerende grupper. Eleverne arbejder i disse grupper i begge workshops.

Tage stilling til hvor langt eleverne må bevæge sig indenfor/udenfor skolens område (eleverne skal ud og lave lydoptagelser, og variationsmulighederne bliver selvfølgelig større, hvis de også må bevæge sig udenfor skolens område)

Din rolle undervejs

Når eleverne går i gang med gruppearbejdet i workshoppen, vil vi bede dig sammen med os støtte op omkring de opgaver, som eleverne bliver sat i gang med. Vi vil hele tiden sætte aktiviteterne i gang, og give instruktioner og støtte undervejs. 

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Besøg Musikmuseet på egen hånd

Besøg Musikmuseet på egen hånd

Som klasse har I også mulighed for at besøge Musikmuseet på egen hånd. Alle onsdage kl. 10-13 (undtaget skoleferier) holder vi åbent netop for jer, og besøget er gratis. Ønsker I at booke andre ugedage vil prisen være 300 kr. pr. klasse. Alle besøg skal bookes hos museets booker forud for dagen.

Læs mere herom her.

Udlån af tablets som klassesæt – tag på skattejagt i udstillingen

Udlån af tablets som klassesæt – tag på skattejagt i udstillingen

Målgruppe: mellemtrin og udskoling

Tag på skattejagt med din klasse i Musikmuseets udstilling. Til klasser, der ønsker at besøge Musikmuseet på egen hånd, kan vi nu tilbyde udlån af museets tablets i klassesæt. Med klassesættet kan du sende klassen på skattejagt i udstillingen ud fra et valgt tema og fagligt mål.

Det er gratis at låne klassesættet, men skal bookes forud for besøget. Klassesættet kan afhentes i museets reception ved ankomst.

Et klassesæt består af 10 tablets – det er altså tanken at klassen arbejder i grupper af 2-3 elever.

Sættet af tablets vil være indstillet til en specifik skattejagt, som I vælger ved bookingen forud for dagen. Skattejagterne fokuserer på forskellige faglige mål indenfor musik, bl.a. instrumentkendskab, musikhistorie, og musik i et globalt perspektiv. Det varer ca. 20-30 min. at gennemføre en skattejagt.

I kan vælge mellem:

  • På tidsrejse i musikken ( Fokus på musikhistorie)
  • På skattejagt i musikkens lyde (Fokus på instrumenter)
  • Det klingende Museum – Østasien (Fokus på musik fra Østasien)

Booking af klassesæt skal ske til: mail booking.

I forbindelse med besøget vil vi bede dig gøre dine elever opmærksomme på, at de skal bevæge sig roligt rundt i udstillingen, at det selvfølgelig er forbudt at røre de udstillede genstande, og at de skal vise hensyn til museets øvrige besøgende.