Udfører en søgningSøg
Undervisningsforløb på Musikmuseet

Undervisning til alle målgrupper på Musikmuseet

Musikmuseet tilbyder en lang række forskellige undervisningsforløb tilrettelagt til de forskellige målgrupper i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Forløbene er tilrettelagt med blik for både elevernes omverdensforståelse og motivationer, og for fagenes mål og arbejdsformer.

Forskellige typer af undervisningsforløb

Musikmuseet forløb kan inddeles i tre forskellige typer - udstillingsforløb, workshopforløb og fordybelsesforløb. De tre forløbstyper tager udgangspunkt i tre forskellige aktivitetsformer -  tre forskellige måder at komme ind på livet af musikkens magiske univers. I praksis vil nogle af forløbene også kombinere aktivitetsformerne. Under alle forløbene vil du kunne læse hvilket type forløb, der er tale om.

Læs nedenfor her om de forskellige typer af forløb:

Udstillingsforløb

I udstillingsforløbene bruger vi museets fantastiske udstilling af musikinstrumenter fra hele verden og fra hele historien.

Vi dykker ned i nogle af de utrolige fortællinger og den spændende viden, som findes i og omkring de forskellige instrumenter. Når vi arbejder i udstillingen, benytter vi altid hands-on genstande, så eleverne kan få en taktil, sanselig oplevelse af instrumenterne.

Vi arbejder bevidst med dialogen som læringsredskab. Og vi benytter digitale skattejagter, hvor eleverne arbejder i grupper og går på opdagelse på egen hånd.

Workshopforløb

I Musikmuseets workshopforløb arbejder vi æstetisk, kreativt med museets brugsinstrumenter og skaber klangflader, lydfortællinger og fortolkninger af digte, lydoptagelser mm. Eleverne kommer helt tæt på ellers ukendte instrumenter, som de her får mulighed for at udforske og udfordre.

Gennem de forskellige workshops får eleverne både mulighed for at arbejde fagfagligt, tværfagligt og innovativt gennem øvelser, som alle har processen og samarbejde som centralt omdrejningspunkt.

Fordybelsesforløb

I Musikmuseets fordybelsesforløb arbejder vi over flere dage med et givent emne. På denne måde kan vi komme dybt ind i emner såsom komposition, symfonisk musik og musiktraditioner.

Dette giver også mulighed for at komme dybere ned i de forskellige aktivitetstyper i både udstilling og workshoprum.

I museets kerneydelse Det Klingende Museum kommer eleverne f.eks. både gennem forskellige instrumentworkshops, undervisning i udstillingen og en afsluttende koncert.

Udstillingsforelæsninger - for ungdomsuddannelser

I denne særlige type forløb får den den faglige dybde en ekstra skalle. Ved udstillingsforelæsningerne får eleverne mulighed for at møde nogle af museets mest vidende medarbejdere, som san svare på de mest detaljerede spørgsmål omkring museets fantastiske genstande. Her er der virkelig mulighed for organologisk og musikhistorisk at komme til bunds i nogle af musikkens spændende perioder og tendenser.

Denne aktivitetsform er forbeholdt elever på gymnasialt niveau og formen giver samtidigt mulighed for at du som lærer forud for forløbet kan give input til nogle sælige ønsker og fokusområder som du ønsker berørt.

Hør hvorfor Benjamin fra Hendriksholm Skole vælger at bruge Musikmuseet i sin undervisning.

Undervisningsforløb på Musikmuseet
Undervisningsforløb på Musikmuseet
Undervisningsforløb på Musikmuseet