Udfører en søgningSøg
Pædagogisk profil Musikmuseet

Pædagogisk profil på Musikmuseet

På Musikmuseet åbner vi dørene ind til musikkens fantastiske, mangfoldige og sanselige verden. Her kan elever f.eks. mærke musikkens vibrationer med krop og ører, udforske det kreative potentiale i alverdens instrumenter, rejse ind i fremtidens fascinerede elektroniske verden og lytte til bronzelurernes hemmelige fortællinger.  

Vi vil have eleverne til at mærke musikkens magi og væsen på egen krop, og vi vil pirre deres nysgerrighed, fantasi og lyst til at udforske. Vores grundtese er at undervisning skal være sanselig, kropslig, legende og inddragende. Vi vægter pædagogiske metoder med fokus på kropslig læring, dialog og kreative, æstetiske læreprocesser - altid med udgangspunkt i elevernes egen livsverden og forforståelser. 

Vi er klasserummets alternativ og skaber rammerne for sociale oplevelser og fælles referencer i nye læringsrum. Gennem dialog, kreative workshops og aktiv deltagelse skaber vi læringssituationer, der styrker elevernes samarbejdsevne og handlekompetencer til at kunne tilegne sig ny viden, argumentere og skabe nyt. 

Vi samarbejder med en bred skare af uddannelsesinstitutioner og aktører for at imødekomme relevans og sikre samspillet mellem undervisningssektoren, Fælles Mål, lærerplaner og museets genstande. 

Som en del af Nationalmuseet arbejder Musikmuseet ud fra samme overordnede pædagogisk profil som de øvrige udstillingssteder. 20 museer under Nationalmuseets paraply giver læring til ca. 100.000 børn og unge over hele landet fra børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser til sprogskoler. Vi er dermed Danmarks største kulturhistoriske museum og eksterne læringsmiljø og det er vores ambition at være elevernes historiske rygrad og give dem rig mulighed for at placere sig selv i historien. Nationalmuseet København, Krigsmuseet, Christiansborg Slot, Kronborg Slot, Klunkehjemmet, Musikmuseet og Brede Værk er alle kraftcentre for Nationalmuseets afdeling for læring. 

Pædagogisk profil Musikmuseet
Pædagogisk profil Musikmuseet
Pædagogisk profil Musikmuseet