Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Krigsjournalister

Krigsjournalister

Eleverne skal selv rapporterer "live" fra en krig. De skal selv researche, undersøge og fremlægge en af de mange krige i udstillingen Danmarks krige (link) Vi diskuterer og arbejder med hvorfor man går i krig og hvordan man kan formidle en krig.

Eleverne formidler selv ved hjælp af Ipad, hvor de udvikler en kort film med brug af museets genstande. Efter forløbet tilsender vi et link til at hente elevernes film, så I kan arbejde videre med dem.

Eleverne låner iPads på museet

Undervisningsforløbet falder i tre dele:

  • Hvorfor krig og hvordan formidles den? Her taler vi om elevernes egen viden, deres forestillinger om krig og hvordan medier er med til at påvirke vores opfattelse af en krig.
  • Krigsjournalister i aktion! Her arbejder eleverne kildekritisk med krigens genstande og mulighederne er mange fra 1500 tallet ridder-rustning, til granater fra Københavns bombaderment, eller den moderne danske soldats uniform fra Afghanistan.. Til slut filmer de et krigsjournalistikindslag, hvor de undervejs reflekterer over, hvordan de vil formidler deres krig, indslagets vinkel og sprog.
  • Vi slutter af med at eleverne deler deres arbejde med hinanden og reflektere over mediernes rolle i vores opfattelse af krige og hvordan historie kan fortolkes på mange måder.

Kernestof

Historie

  • Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.
  • Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden.
  • Formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem.

Dansk

  • Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier.
  • Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen.
  • Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus.

Fakta om undervisningsforløbet

Målgruppe: ungdomsuddannelserne
Varighed: 1½ time
Max antal deltager: 28 elever + 2 lærere
Fag: Historie, dansk og samfundsfag
Pris: 750 kr.

Book undervisningsforløb

Mail: krigsmuseet@natmus.dk

Tlf.: 41 20 60 80

Oplys venligst skolens navn, klassetrin, antal elever, dato og tidspunkt for det ønskede forløb.