Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
En tavle med forskellige post-its med perspektiver på krigen 1864.

Krigsjournalister

Eleverne rapporterer "live" fra en krig. 30 års krigen, Store Nordiske krig, Anden verdenskrig eller Krigen i Afghanistan - der er frit valg blandt 500 års danske krige i udstillingen Danmarks Krige. Vi diskuterer og arbejder med hvorfor man går i krig og hvordan man kan formidle en krig. Eleverne formidler selv ved hjælp af Ipad, hvor de udvikler en kort film med brug af museets genstande.

Undervisningsforløbet falder i tre dele:

  • Hvorfor krig og hvordan formidles den? Her taler vi om elevernes egen viden, deres forestillinger om krig og hvordan medier er med til at påvirke vores opfattelse af en krig.
  • Krigsjournalister i aktion! Her arbejder eleverne kildekritisk med krigens genstande fra 1500 tallet med skudhul i, granater fra Københavns bombadement, ABC dragten fra Den kolde Krig eller den moderne danske soldats uniform fra Afghanistan. Mulighederne er mange og valget er elevernes. Til slut filmer de et krigsjournalistikindslag, hvor de reflekterer over, hvordan de vil formidler deres krig, indslagets vinkel og sprog.
  • Vi slutter af med at eleverne deler deres arbejde med hinanden og reflektere over mediernes rolle i vores opfattelse af krige og hvordan historie kan fortolkes på mange måder.


Eleverne låner iPads på museet

Kernestof

Historie

  • Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.
  • Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden.
  • Formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem.

Dansk

  • Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier.
  • Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen.
  • Navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus.

Fakta om undervisningsforløbet

Målgruppe: ungdomsuddannelserne
Varighed: 1½ time
Max antal deltager: 28 elever + 2 lærere
Fag: Historie, dansk og samfundsfag
Pris: 750 kr.

Book undervisningsforløb

Mail: krigsmuseet@natmus.dk

Tlf.: 41 20 60 80

Oplys venligst skolens navn, klassetrin, antal elever, dato og tidspunkt for det ønskede forløb.