Undervisningsforløb for grundskolen

Læs mere om Krigsmuseets undervisningstilbud til grundskolen herunder, og skriv til booking.krigsmuseet@natmus.dk eller ring på telefon 33 92 70 85 for at booke et undervisningsforløb. Oplys venligst skolens navn, klassetrin, antal elever, dato og tidspunkt for det ønskede forløb, når du booker.

Våben og kronologi

Eleverne bliver præsenteret for seks krige. Sammen går vi kronologisk frem i historien, så våben, krig og kronologi kædes sammen og giver et historisk overblik. Ved hver krig bliver eleverne inddraget og skal håndtere krigens våben. 

Krigsjournalister

Som krigsjournalister rejser eleverne tilbage i tiden og vælger en krig, som de rapporterer fra: Hvem er krigens parter, hvad handler konflikten om, hvad kan genstandene fortælle om krigen, og hvad kan vi lære af fortiden?

Christian 4.'s krige og selviscenesættelse

I forløbet arbejder vi med Christians 4.'s krige og hvordan hans selviscenesættelse har været med til at præge det billede, vi i dag har af ham. 

Dilemma Afghanistan

Eleverne kommer til Afghanistan i form af et besøg i Krigsmuseets udstilling Den Fjerne Krig, der handler om danske soldaters hverdag i Afghanistan. Klassen sendes ud i udstillingen, hvor de skal forholde sig til krigens forskellige dilemmaer.

Sørøvere

I undervisningsforløbet fortælles historien om de sørøvere, der gennem tiderne har spredt skræk og rædsel på havet. Danmark har kæmpet mod pirater i flere hundrede år, og kampen er en del af vores historie som gammel kolonimagt. 

Del denne side