Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Troja

De arkæologiske udgravninger af Troja
Skematisk menneskefremstilling, et såkaldt idol. Sådanne idoler er fundet i beboelseslaget i Troja og har muligvis haft en religiøs funktion. Marmor, 3000-2000 f.Kr. Idol. Klik på billedet for at se flere.

De arkæologiske udgravninger af Troja

Byen Troja, som danner rammen for den trojanske krig, var i mange år ikke andet end en myte fra Homers værker Iliaden og Odysseen. Men i 1871 begyndte den tyske arkæolog Heinrich Schliemann udgravninger ved landsbyen Hissarlik i den nordvestlige del af Lilleasien, hvor han ud fra et omhyggeligt studie af de skriftlige kilders beskrivelser af det trojanske landskab, mente, at det legendariske Troja lå. Schliemanns udgravninger fortsatte frem til 1882, og han gjorde mange spektakulære fund. I 1873 fandt han en stor guldskat, som han smuglede med sig til Athen. Senere fandt han mere guld og et fragment med en indskrift med Trojas græske navn ’Ilion’, og man var nu overbeviste om, at dette var det rigtige sted. I sommeren 1988 blev udgravningerne genoptaget af Professor Dr. Manfred Korfmann, og den dag i dag er der stadig udgravninger, samt restaureringer af bygninger som bliver udført løbende.

På baggrund af udgravningerne ved man, at Troja gennem tiden har været ødelagt og genopbygget mange gange, i alt er der fundet ni byer og en boplads ovenpå hinanden. Den tidligste boplads er fra neolitisk tid (ca. 3700 f.Kr.) og den seneste by er fra romersk tid (ca. 500 e.Kr.). Der har været mange spekulationer om, i hvilken periode den trojanske krig fandt sted. Schliemann mente, at det måtte være i lagene fra den tidlige bronzealder, hvor han blandt andet havde fundet den store guldskat. Senere udgravninger talte imod hans konklusion, og i dag mener man, at den trojanske krig fandt sted i 1200-tallet f.Kr., hvilket svarer til den sene del af den græske bronzealder.

I bronzealderen var Troja formentlig en magtfuld by. Byens placering, som et bindeled mellem Asien og Europa, må have styrket dens position. Efter byens ødelæggelser i slutningen af bronzealderen, ser det ud som, at den forlades i en periode. Men fra midten af det 8. årh. f.Kr., ser byen ud til at blive beboet igen. På det tidspunkt, ved man med sikkerhed, at byen får navnet Ilion – hvorfra navnet på Iliaden kommer. I 85 f.Kr. bliver byen underlagt det romerske rige, og i den forbindelse bliver den delvis restaureret af den romerske general Sulla. Troja havde stor betydning for romerne, som selv mente, at de nedstammede fra den trojanske prins Aeneas og andre trojanere, som flygtede fra byen efter dens fald. Den romerske forfatter Vergil har i sit værk Aeneiden fortalt historien om Trojas fald til grækerne, og prins Aeneas’s flugt til Italien.

Hvornår var de forskellige byer fra?

Troja 0 3700-3400 f.Kr.
Troja I 3000-2500 f.Kr.
Troja II 2600-2490 f.Kr.
Troja III 2390-2200 f.Kr.
Troja IV 2200-2000 f.Kr.
Troja V 2000-1700 f.Kr.
Troja VI 1700-1250 f.Kr. (det homeriske Troja)
Troja VII 1250-1020 f.Kr.
Troja VIII 750 f.Kr.-85 e.Kr.
Troja IX 85-500 e.Kr.