Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Den Danske Rhodosekspedition
Den Danske Rhodosekspedition

Den Danske Rhodosekspedition, 1902-1914

Den danske Rhodosekspedition var Danmarks og Carlsbergfondets første store arkæologiske kampagne i Middelhavsområdet. Ekspeditionen var ledet af arkæologen Karl Frederik Kinch, samt inspektør ved Nationalmuseet i København, Christian Sørensen Blinkenberg. I maj 1901 begyndte forberedelsesarbejdet i Danmark og den 4. april 1902 rejste Karl Frederik Kinch fra København mod Konstatinopel for at afhente tilladelsen til udgravninger af Lindos helligdommen på Rhodos. Tilladelsen til udgravningen modtog Karl Frederik Kinch og Christian Sørensen Blinkenberg den 2. maj 1902, hvorefter arbejdet begyndte og fortsatte til 1909, hvor tilladelsen blev annulleret. Udover udgravningerne i Lindos foretog Kinch en række mindre undersøgelser og udgravninger i det sydlige Rhodos, blandt andet i Vroulia og Apollakia. I 1913-1914 var Kinch igen på Rhodos, for at undersøge rygterne om rydningen af det såkaldte museum i Lindos, hvor mange af fundene blev opbevaret. Sideløbende udgravede Karl Frederik Kinch og hans hustru, Helvig Agnete Kinch, ved Lardos og Exochi.

Fundene fra den danske Rhodosekspedition blev delt, således at hovedparten blev sendt til det arkæologiske museum i Istanbul, da Rhodos på daværende tidspunkt var en del af det osmanniske rige. Et ukendt antal genstande forblev på øen og i alt cirka 1300 genstande tilfaldt, som det var praksis på det tispunkt, Carlsbergfondet og blev senere doneret til Nationalmuseet. Her udgør de i dag en væsentlig del af Antiksamlingens samling.

Den Danske Rhodosekspedition
Lindosudgravningens deltagere i marts 1903. Fotograferet på Borgen. Ekspeditionsfoto.