Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Akilleus

Om helten Akilleus liv og død

I den græske mytologi var Akilleus en uovertruffen kriger. Han var den modigste og stærkeste af alle de græske krigere i den trojanske krig og er en af hovedpersonerne i Homers digt om den trojanske krig ”Iliaden”.

Akilleus var søn af kong Peleus og havgudinden Thetis og spillede en af hovedrollerne i Iliaden, Homers digt om grækernes kamp mod trojanerne. Zeus lod gudinden Thetis ægte en dødelig i stedet for at tage hende selv, fordi det var blevet forudsagt, at hun skulle føde en søn, der var stærkere end sin far. Efter Akilleus’ fødsel forsøgte hans mor at gøre ham udødelig ved at dyppe ham i underverdenens flod, Styx. Thetis holdt ham kun i hælen, som derfor blev Akilleus’ sårbare punkt. Herfra stammer udtrykket akilleshæl om det svage punkt hos en ellers stærk person. Akilleus blev opdraget hos den vise kentaur Cheiron på bjerget Pelion, hvor han ud over kamptræning ifølge sagnet også lærte lægekunst, musik og at ære guderne.

Skæbnegudinderne havde givet Akilleus valget mellem et langt og begivenhedsløst liv eller et kort liv med stor berømmelse, og Thetis vidste, at hendes søn skulle falde ved Troja. Derfor gjorde hun alt, hvad hun kunne for at forhindre hans deltagelse i togtet.

En af myterne fortæller, hvordan hun, da krigen brød ud, forsøgte at skjule Akilleus, forklædt som pige, hos kongen af Skyros. Men grækerne havde brug for Akilleus, og det lykkedes dem at narre ham til at deltage. Odysseus forklædte sig som købmand og kom med sine varer til Skyros. Da Akilleus så de mange fine varer, glemte han sin forklædning og afslørede sig selv ved at gribe ud efter et af de sværd, som Odysseus havde til salg.

Akilleus
Krigere i tvekamp - måske foran Trojas mure. Krigerne kan ikke identificeres for indskrifterne giver ingen mening. Vinkar fra Korinth, ca. 550 f.Kr.

Akilleus deltog med 50 skibe i togtet til Troja, hvor han kæmpede som grækernes bedste og stærkeste kriger sammen med sine mænd Myrmidonerne. Efter ankomsten til Troja fortæller en af myterne, at Akilleus lagde sig i baghold ved en brønd uden for Trojas mure, hvor den trojanske kongesøn Troilos og hans søster Polyxena hentede vand. Akilleus overraskede Troilos, forfulgte og indhentede ham ved Apollontemplet i Thymbra. Her dræbte Akilleus Troilos ved altret.

Efter flere års kamp ved Troja blev Akilleus uvenner med grækernes leder, Agamemnon, og trak sig vred og fornærmet ud af kampen. Baggrunden var, at Agamemnon havde taget Akilleus’ krigsbytte, pigen Briseïs.

Odysseus mødte senere på sin hjemfart fra Troja Akilleus i dødsriget Hades. Akilleus sagde til Odysseus, at han hellere ville være daglejer på jorden end konge i underverdenen. Og dermed ender historien om den tragiske helt, Akilleus.

Akilleus' guddommelige rustning

Nok var Akilleus den største kriger, men selv de bedste krigere har brug for rustning og våben for at besejre deres modstandere i kamp, og hvis man, som Akilleus, havde en gudinde til mor, var det selvfølgelig kun det bedste af det bedste, som var godt nok.

Thetis, Akilleus’ mor, fik derfor Hephaistos, guden for ild, vulkaner og smedearbejde, til at fremstille en rustning til sin søn. Denne rustning kæmpede Akilleus med under det meste af den trojanske krig, men da han og Agamemnon blev uvenner, lagde han våben og rustning på hylden og nægtede at kæmpe mere. Uden den største af deres helte fik grækerne nu svært ved at klare sig mod trojanerne og blev tvunget tilbage til deres skibe. Akilleus’ ven Patrokles bad ham derfor om at tage sine våben op igen, men Akilleus ville stadig ikke kæmpe. Han gav dog Patrokles lov til at låne sine våben og rustning. Både grækere og trojanere troede Akilleus var vendt tilbage til kampene, da de så Patrokles klædt i den guddommelige rustning, og krigslykken vendte brat.

Imens sad Akilleus stadig i sit telt, hvor han fik overbragt nyheden, at Patrokles var blevet dræbt af den trojanske kongesøn Hektor. Ude af sig selv af raseri og hævntørst ønskede Akilleus nu igen at slås, men inden han drog ud for at møde Hektor, måtte Thetis tage af sted til Hephaistos, så den mistede rustning kunne blive erstattet af en ny.

Akilleus
Guden Hermes overbringer barnet Akilleus til kentauren Cherion. Oliekande fra Athen, ca. 450-400 f.Kr.
Akilleus
Krigeren Akilleus gemmer sig bag ved brønden, mens Polyxena henter vand. Græsk oliekande, ca. 550-510 f.Kr.
Akilleus
Memnon, antiopernes konge, kommer Trojanerne til hjælp. Ca. 500-470 f.Kr. Klik for at se billedet i en større udgave.
Akilleus
Kong Priamos af Troja bønfalder grækeren Akilleus om at få udleveret sin søn Hektors lig. Romersk sølvkop fundet i en grav ved Hoby på Lolland. Klik på billedet for læse mere om sølvkoppen.

Uden Akilleus gik det grækerne dårligt i kampen mod trojanerne. Den ene helt efter den anden faldt eller blev såret, mens Akilleus sad passiv i sit telt og følte sig krænket. Patroklos, Akilleus’ bedste ven, bad om lov til at gribe ind i kampen og kæmpede, iført Akilleus’ rustning, i spidsen for Myrmidonerne. Patroklos kæmpede bravt, men blev til sidst slået ihjel af den største af de trojanske helte, Hektor. I sorg over tabet af sin ven forsonede Akilleus sig med Agamemnon og kastede sig atter ind i kampen for at hævne Patroklos' død. Thetis måtte dog først bede smedeguden Hefaistos om at smede en ny rustning til Akilleus i stedet for den, som Hektor havde taget som krigsbytte.

Læs om Troja.

Efter at have jaget Hektor tre gange rundt om Trojas mure, lykkedes det for Akilleus at dræbe Hektor. Han spændte liget fast til sin stridsvogn og kørte til grækernes lejr med Hektors krop slæbende i støvet efter vognen. Hektors far, kong Priamos, opsøgte Akilleus for at bede om at få sønnens lig udleveret, så Hektor kunne få en værdig begravelse. Akilleus fik ondt af den gamle Priamos og udleverede liget.

Efter begravelsen af henholdsvis Patroklos og Hektor fortsatte kamphandlingerne. Amazonedronningen Penthesileia og aithiopernes konge Memnon kom trojanerne til undsætning, men dræbtes begge af Akilleus, som dog selv kort efter blev ramt i sin sårbare hæl af en pil afskudt af prins Paris, Hektors bror.