Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Kunstkammeret 1680 - 1825

Fra oprettelsen havde Kunstkammeret haft sin plads på København Slot, men her blev der for trangt efterhånden som samlingen voksede. Derfor besluttede man at opføre en ny bygning til Kongens samlinger. I den nye bygning blev der givet større mulighed for, at man kunne komme på besøg i Kunstkammeret og beundre de mange ting.

Inventarier og forvaltere

Under Store Nordiske Krig overtog den danske konge, Frederik 4, samlingerne fra Gottorp Slot, som blev indlemmet i Det danske kongelige Kunstkammer.

Kunstkammerets indhold blev listet op i såkaldte inventarier samt trykte kataloger, kaldet Museum Regium. Der findes fra perioden 1680-1825 i alt 5 inventarier, som til sammen er en komplet afspejling af hvad der fandtes i Kunstkammeret.

Kunstkammeret blev ledet af Forvalterne, som selv havde en uddannelse indenfor kunst, kultur eller naturhistorie. I årene 1680-1825 blev Kunstkammeret ledet af 7 forskellige forvaltere