Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Museum Regium (1689 - 1726)

Der findes fire trykte kataloger over samlingen - Museum Regium-komplekset, der er affattet på latin. Christian den Femte (konge 1670-99) gav 1687 ordre til Holger Jacobæus, læge og professor i historie og geografi, om at forfatte et fuldstændigt katalog over kunstkammersamlingen.
1689 forelå det håndskrevne inventarium, der ligger til grund for Museum Regium. Det er den første fortegnelse, der er lavet, efter at samlingen er flyttet fra Slottet til Kunstkammerbygningen.

Inventariet skulle imponere fremmede fyrster

Den første trykte udgave af Museum Regium udkom 1696 og indeholdt en del illustrationer. I 1699 udkom et supplementsbind, og 1710 kom en ny og udvidet udgave forsynet med en del nye illustrationer. Ansvaret for denne udgave havde Johannes Laverentzen, kongelig bogtrykker og forfatter til historiske og numismatiske værker. I 1726 afsluttes med et registerbind.
Museum Regium havde til formål at informere Europas fyrster og lærde om den danske konges samlinger og hævde landets ry som et kulturelt center i Europa