Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Læs om kunstkamre

Litteratur om Kunstkammerets historie

Andrup, Otto: Den kongelige Samling paa Rosenborg gennem Hundrede Aar. Hft.1. København 1933. (Et efterfølgende hefte foreligger i korrekturtryk, f.eks. på Museologisk Bibliotek)

Bencard, Mogens: "Museerne og Verdensordenen. Kunstkammerets Opståen og Grundidé". Nordisk Museologi 1993.1, pp.3-16 & Mogens Bencard: Rosenborg Studier. København 2000, pp.157-173 (English summary: "The Museums and the Order of the Universe").

Bencard, Mogens: "Kunstkammers and Museums". Nordisk Museologi 1994.1, pp.21?24 & Mogens Bencard: Rosenborg Studier. København 2000, pp.184-188.

Bencard, Mogens og Jørgen Hein: Krigsbytte fra Gottorp. Rosenborg 1997.

Bering Liisberg, H.C.: Kunstkammeret. Dets Stiftelse og ældste Historie. København 1897.

Christian Jürgensen Thomsen 1788 - 29. december - 1988. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1988.

Christiansborg Slot, Bd.1-2. Red. Kristian Hvidt, Svend Ellehøj & Otto Norn. Folketingets Præsidium. København 1975, Bd.1: Københavns slot og Det første Christiansborg. (English summary).

Dam-Mikkelsen (Gundestrup), Bente: "Kunstkammeret / The Kunstkammer" & "Kildemateriale / Source Material". Etnografiske genstande i Det kongelige danske Kunstkammer 1650-1800 / Ethnographic Objects in the Royal Danish Kunstkammer 1650-1800. Ed. Bente Dam-Mikkelsen & Torben Lundbæk. København 1980, pp.IX-XXXIV.

Dansk Biografisk Leksikon. 1. Udgave, red. F. Bricka. København 1887?1905. 2. Udgave, red. P. Engelstoft og Sv. Dahl. København 1933?44. 3. Udgave, red. S. Cedergreen Beck. København 1979?84.

Gundestrup, Bente: "From the Royal Kunstkammer to the Modern Museums of Copenhagen". The Origins of Museums. Ed. Oliver Impey and Arthur MacGregor. Oxford 1985, pp.128?134. Second edition, London 2001, pp.176-85.

Gundestrup, Bente: "Kunstkammeret, Kunstmuseet og Thomsen". Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1988, pp.53?62. (English summary).

Gundestrup Bente: "The Royal Danish Kunstkammer founded around 1650". Museum (Quarterly review published by UNESCO) no.160, May 1989, pp.186-89. (Published in English, French, Spanish, Russian, Japanese and Arabic).

Gundestrup, Bente: "Egyptian, Greek and Roman Antiquities in the oldest Royal Kunstkammer Collection in Denmark". Acta Hyperborea 2 (Danish Studies in Classical Archaeology - The Classical Heritage in Nordic Art and Architecture). Copenhagen 1990, pp.43-56.

Gundestrup, Bente: Det kongelige danske Kunstkammer 1737 / The Royal Danish Kunstkammer 1737, Vol. I-II & Index. København 1991 & 1995, pp.XIII-XXXIV.

Gundestrup, Bente: "Das Schicksal der Gottorfischen Kunst- und Naturalien-Kammer in Kopenhagen". Gottorf im glanz des Barock. Kunst und Kultur am Schleswiger Hof 1544-1713. Bd. II: Die Gottorfer Kunstkammer. Schleswig 1997, pp.58-65.

Gundestrup, Bente: "Kongens Kunstkammer - og dit". Nationalmuseet og Skoletjenesten 1998.

Gundestrup, Bente: "Det Indianske Kammer". Jordens Folk 1999-3, pp. 12-16.

Hermansen, Victor: "Fra Kunstkammer til Antik-Cabinet". Antik-Cabinettet 1851. København 1951, pp.9-56.

Hertz, Michael: "De kongelige Kunstsamlinger i det 19. århundrede. Om Kunstkammerarkivalier i Nationalmuseet og i Rigsarkivet". Arkiv 1968?69, pp.145?50.

Jensen, Jørgen: Thomsens Museum. Historien om Nationalmuseet. København 1992.

Rasmussen, Holger: Dansk museumshistorie. København 1979.

Schepelern, H.D.: Museum Wormianum. Dets Forudsætninger og Tilblivelse. Aarhus 1971. (English summary).

Wagner, Peter: "Fra Kunstkammer til moderne Museum". Nordisk Museologi 1994.2, pp.21-30 (English summary: "From Kunstkammer to Museum").

Litteratur om renæssancesamlinger

Bencard, Mogens: "Museerne og Verdensordenen. Kunstkammerets Opståen og Grundidé". Nordisk Museologi 1993.1, pp.3-16 & Rosenborg Studier. København 2000, pp.157-173. (English summary: "The Museums and the Order of the Universe").

Bencard, Mogens: "Kunstkammers and Museums". Nordisk Museologi 1994.1, pp.21?24 & Rosenborg Studier. København 2000, pp.184-188.

 

Dansk Biografisk Leksikon. 3. Udgave, red. S. Cedergreen Beck. København 1979?84.

Gottorf im glanz des Barock. Kunst und Kultur am Schleswiger Hof 1544-1713. Bd. II: Die Gottorfer Kunstkammer. Bearbeitet und kommentiert von Mogens Bencard, Jørgen Hein, Bente Gundestrup und Jan Drees. Schleswig

1997.

Hein, Jørgen: "Collecting in Prague and Copenhagen". Rudolf II, Prague and the World. Ed. L. Konecný, B. Bukovinská and I. Muchka. Prague 1998, pp.120-127.

Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube, Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800. Hrsg. Andreas Grote. Berliner Schriften zur Museumskunde, Band 10. Opladen 1994.

The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth? and Seventeenth?Century Europe. Ed. Oliver Impey and Arthur MacGregor. Oxford 1985. Second edition, London 2001. (Anmeldelse: Woldbye, Vibeke: "Museernes oprindelse". Museumsmagasinet, nr.36, september 1986, pp.9-11).

Rudolf II and Prague. The Court and the City. Ed. Eliska Fucíková et.al. London 1997.

Schepelern, H.D.: Museum Wormianum. Dets Forudsætninger og Tilblivelse. Aarhus 1971. (English summary).

Schlosser, Julius von: Die Kunst? und Wunderkammern der Spätrenaissance. 2. durchgesehene und vermehrte Ausgabe. Braunschweig 1978.

Schütte, Rudolf-Alexander: "The Kunst- und Naturalienkammer of Duke Anton Ulrick of Brunswick-Lüneburg at Schloss Salzdahlum: cabinet collections, literature and science in the first half of the eighteenth century". Journal of the History of Collections, Vol.9, No.1, 1997, pp.79-115.

Wagner, Peter: "Fra Kunstkammer til moderne Museum". Nordisk Museologi 1994.2, pp.21-30. (English summary: "From Kunstkammer to Museum").

Litteratur om genstande

1000 Jahre Mecklenburg. Geschichte und Kunst einer europäischen Region. Hrsg. Johannes Erichsen. Rostock 1995

. Andersson, Aron: "The Holy Rood of Skokloster and the Scandinavian Early Gothic". The Burlington Magazine, No.804, Vol.CXII, March 1970, pp.132-140.

Bahnson, Anne: "Ancient Skin Clothing passing through Copenhagen". Fifty Years of Arctic Research. Anthropological Studies From Greenland to Siberia. Ed. R. Gilberg & H.C. Gulløv. Copenhagen 1997, pp.47-56.

Baltrusaitis, Jurgis: Anamorphoses ou Thaumaturgus Opticus. Les perspectives dépravées. Paris 1984.

Bassermann-Jordan, Ernst von: Uhren. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. 4. von Hans von Bertele völlig neugestaltete Auflage. Braunschweig, 1961.

Ben-Amos, Paula: The Art of Benin. London 1980.

Bencard, Mogens: Wolffgang Heimbach. Den stumme maler. Rosenborg 1980.

Bencard, Mogens: Kongens København. Bybilleder 1640-1680. Rosenborg 1986.

Bencard, Mogens: Kongelige Kunstdrejere. Rosenborg 1998.

Bencard, Mogens: "Sikkerhed til søs". Skalk 1999:3, pp.18-19 & Mogens Bencard: Rosenborg Studier. København 2000, pp.214-217.

Bering Liisberg, H.C.: Kunstkammeret. Dets Stiftelse og ældste Historie. København 1897.

Bertele, Hans von: "Early Clocks in Denmark". Horological Journal, Vol .XCVI, No.1155, December 1954 (pp.784-796), No.1156, January 1955 (pp.26-30), March 1955 (pp.172-176), April 1955 (pp.244-247), June 1955 (pp.383-384).

Birket-Smith, Kaj: "Some Ancient Artefacts from the Eastern United States". Journal de la Société des Américanistes, 12-13, 1920-21, pp.141-169.

Birket-Smith, Kaj: "Ethnography of the Egedesminde District". Meddelelser om Grønland, Vol. 66. København 1924.

Birket-Smith, Kaj: "Tomahawk, kølle og pibe fra irokeserne". Danmarks Nationalmuseum. Red. Aage Roussell. København 1957, pp.202-203.

Birket-Smith, Kaj: "A Tomahawk, a Club and a Pipe of the Iroquois". The National Museum of Denmark. Ed. Aage Roussell. Copenhagen 1957, pp.202-203.

Blindheim, Martin: "Scandinavian Art and Its Relations to European Art around 1200". The Year 1200: A Symposium. The Metropolitan Museum of Art 1975, pp.429-467.

Boesen, Gudmund: "Chinese' Rooms at Rosenborg Castle". The Connoisseur, January 1979, pp.34-39.

Boyer, Martha: Japanese Export Lacquers from the Seventeenth Century in the National Museum of Denmark. Copenhagen 1959.

Boyer, Martha: "Things Chinese from the 17th and 18th Century in the National Museum of Denmark". Studia Serica Bernhard Karlgren Dedicata. Ed. S. Egerod et E. Glahn. Copenhagen 1959, pp.147-158.

Breve fra og til Ole Worm. Vol.I-III. Oversat af H. D. Schepelern under medvirken af Holger Friis Johansen. København 1965-68.

Brock, P.: Historisk Realregister over Rosenborg-Samlingens Forøgelser 1851-1903. Kjøbenhavn 1903.

Broholm, H.C.: Danmarks Bronzealder, Bd.1-4. København 1943-49. (English summary).

Broholm, H.C.: Danske Oldsager / Danish Antiquities, Vol.IV. København 1953.

Brown, Christopher: Carel Fabritius. Oxford 1981.

Brøndsted, Johannes: Danmarks Oldtid, Bd.I-III. København 1957-60.

Brusati, Celeste: Artifice and Illusion. The Art and Writing of Samuel van Hoogstraten. Chicago and London 1995.

Buhl, Marie?Louise: "Orientalia før 1851". Antik-Cabinettet 1851. København 1951, pp.177-197.

Buhl, Marie-Louise: A hundred Masterpieces from The Ancient Near East. Nationalmuseet 1974.

Catalogue of old foreign Paintings. Royal Museum of Fine Arts, Copenhagen 1951.

Chinese Ivories from the Shang to the Qing. Ed. William Watson. Oriental Ceramic Society. London 1984.

Christensen, Sigrid Flamand: 1940: Danske Kongedragter paa Rosenborg. 1940.

Christian IV and Europe. Ed. Steffen Heiberg. The 19th Council of Europe Exhibition. Denmark 1988.

Christian IV og Europa. Red. Steffen Heiberg. 19. Europarådsudstilling. Danmark 1988.

Clemmensen, Tove & Mogens B. Mackeprang: Kina og Danmark 1600-1950, København 1980.

The Clockwork Universe. German Clocks and Automata 1550-1650. Ed. Klaus Maurice & Otto Mayr. New York 1980. (Die Welt als Uhr. Deutsche Uhren und Automaten 1550-1650. Ed. Georg Himmelheber. München 1980).

Cole, Herbert M. & Doran Ross: The Arts of Ghana. University of California 1977

Curnow, Kathy: The Afro-Portuguese ivories: classification, and stylistic analysis of a hybrid art form. Ph.D. diss., Indiana University 1983.

Danmark 1530-1660. Nationalmuseets vejledninger. København 1968.

Danmarks Middelalder. Nationalmuseets vejledninger. Red . Tage E. Christiansen. København 1972.

Danmarks Nationalmuseum. Red. Aage Roussell. København 1957.

Danmarks ældste urværker. Særudstilling v. Hans Stiesdal. Nationalmuseets 2. Afd. 1971.

Due, Berete: "De røde fjer og Moritz af Brasilien". Det Indianske Kammer. Nationalmuseet 1979, pp.48-54.

Etnografiske genstande i Det kongelige danske Kunstkammer 1650-1800 / Ethnographic Objects in the Royal Danish Kunstkammer 1650-1800. Ed. Bente Dam-Mikkelsen (Gundestrup) & Torben Lundbæk. København 1980.

Europa und die Kaiser von China 1240?1816. Hrsg. Hendrik Budde. Berliner Festspiele GmbH. Frankfurt am Main 1985.

Exotica. Portugals Entdeckungen im Spiegel fürstlicher Kunst- und Wunderkammern der Renaissance. Hrs. Wilfried Seipel. Kunsthistorisches Museum, Wien 2000.

Fagg, William: African Sculpture. International Exhibitions Foundation 1969.

Fagg, William & Ezio Bassani: Africa and the Renaissance: Art in Ivory. Center for African Art, New York 1980.

Feuchtmayr, Karl, Alfred Schädler u.a.: Georg Petel 1601/2-1634. Berlin 1973.

Flindt, Anne Marie: "Cort Adlers krigsbytte - sandhed eller myte?" Det Indianske Kammer. Nationalmuseet 1979, pp.17-25.

Flindt, Anne Marie: "Holy' Souvenirs". Folk, Vol. 21/22, 1979/80, pp.195-202.

Friedländer, M.J. & J. Rosenberg: The Paintings of Lucas Cranach. London 1978.

Gamrath, Helge: "Københavns Slot". Christiansborg Slot, Bd.1-2. Red. Kristian Hvidt, Svend Ellehøj & Otto Norn. Folketingets Præsidium. København 1975, bd.1, pp.48-166. (English summary).

Garboe, Axel: "Thomas Bartholin og Rav?Studiet i Danmark. Et Blad af Mineralogisk Museums Historie". Meddelelser fra dansk geologisk Forening XI. København 1946?50, pp.97?116.

Gemessene Zeit. Uhren in der Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins. Hrsg. Ernst Schlee. Schleswig 1975.

Gottorf im glanz des Barock. Kunst und Kultur am Schleswiger Hof 1544-1713. Bd.I-IV. Bd.I: Die Herzöge ind ihre Sammlungen. Hrsg. Heinz Spielmann und Jan Drees. Schleswig 1997.

Gottorfer Kultur im Jahrhundert der Universitätsgründung. Hrsg. Ernst Schlee. Flensborg 1965.

Gundestrup, Bente: "Kunstkammeret, Kunstmuseet og Thomsen". Aarbørger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1988, pp.53?62. (English summary).

Gundestrup, Bente: "Egyptian, Greek and Roman Antiquities in the oldest Royal Kunstkammer Collection in Denmark". Acta Hyperborea 2 (Danish Studies in Classical Archaeology - The Classical Heritage in Nordic Art and Architecture). Copenhagen 1990, pp.43-56.

Gundestrup, Bente: Det kongelige danske Kunstkammer 1737 / The Royal Danish Kunstkammer 1737, Vol. I-II & Index. København 1991 & 1995.

Hansen, Ulla Lund: Römischer Import im Norden: Warenaustausch zwischen dem Römischen Reich und dem freien Germanien wärend der Keiserzeit unter besonderer Berücksichtigung Nordeuropas. Nordiske Fortidsminder. Serie B, bd. 10. København 1987.

Haupt, H., T. Vignau-Wilberg, E. Ihrblich & M. Staudinger: Le Bestiaire de Rodolphe II. Cod. Min. 129 et 130 de la Bibliothèque national d'Autriche. Paris 1990.

Hein, Jørgen & Katia Johansen: Sophie Amalie 1628-85. Rosenborg 1986.

Hein, Jørgen, Joan Hornby, Søren Møller & Mette Westergaard: "Prinsessens lakerede Tårnkammer på Rosenborg". Nationalmuseets Arbejdsmark 1989, pp.128-142. (English summary).

Hein, Jørgen: "Den store bedstefader. Christian V og Christian IV-myten". Historisk Tidsskrift, 93,2. 1993, pp.322-329.

Hein, Jørgen: "Fremstilling og gravering af glas for det dansk-norske hof før oprettelsen af Nøstetangen Glasværk / Manufacturing and engraving glass for the court of the Kingdom of Denmark and Norway before the foundation of the Nøstetangen Glassworks". Kongelige glas / Royal Glass. Red. / Ed. Ole Villumsen-Krog. Christiansborg Slot 1995, pp.30-51.

Hermansen, Victor: "Fra Kunstkammer til Antik-Cabinet". Antik-Cabinettet 1851. København 1951, pp.9-56.

Holck, Preben: Elfenbensmodellen af "Norske Løve". Tidskrift for Søvæsen, 1931, pp.5-105.

Holck, Preben: Cort Adeler. København 1934.

Hoyer, Eva Maria: Sächsischer Serpentin. Ein Stein und seine Verwendung. Leipzig 1995.

Hultén, Karl G.: "A Peep Show by Carel Fabritius". The Art Quarterly. Winter 1952, pp. 279-290.

Det Indianske Kammer. Red. Torben Lundbæk og Henning Dehn-Nielsen. København 1979.

Jensen, Jørgen: Nordens Guld. København 1982.

Jensen, Karsten Sejr: "En kora fra Det kongelige danske Kunstkammer". Våbenhistorisk Tidsskrift, Bind 24, Nr.5, Sept. 1991, pp.144-145.

Jensen, Karsten Sejr: "Den Indonesiske Kris. Et symbolladet våben". Vaabenhistoriske Aarbøger. Våbenhistorisk Selskab 1998. (English summary).

Johannsen, Hugo: "Den ydmyge konge". Kirkens Bygning og brug, studier tilegnet Elna Møller. Herning 1983, pp.127-154. (English summary).

Julius, Arvid: Jean Cavalier och några andra Elfenbenssnidare. Uppsala och Stockholm 1926.

Justesen, Joan: "Fra Kanton til Kunstkammeret. Træk af den danske kontakt med Kina i 1600- og 1700-årene". Det Indianske Kammer. Nationalmuseet 1979, pp.55-68.

Katalog over ældre Malerier. Statens Museum for Kunst 1946.

Kavli, Guthorm: "Fanden og Ølkannene. Barokk treskjererkunst i Norge". Kunstindustrimuseet i Oslo, Årsbok 1950-58, Oslo 1960, pp.30-77. (English summary).

Kejlbo, Ib Rønne: Rare Globes. A Cultural-Historical Exposition of Selected Terrestrial and Celestial Globes Made before 1850 - Especially Connected with Denmark. Copenhagen, 1995.

King, Henry C.: Geared to the Stars. The evolution of planetariums, orreries, and astronomical clocks. Toronto 1978.

"Kjøbenhavns Slots Inventarium 1638". Samlinger til Dansk Bygnings- og Kunsthistorie. Udg. af F.R. Friis. Kjøbenhavn 1872-78, pp.60-101.

Koester, Olaf: Blændværker. GIJSBRECHTS. Kongernes Illusionsmester. Statens Museum for Kunst. København 1999.

Koester, Olaf: Illusions. GIJSBRECHTS. Royal Master of Deception. Statens Museum for Kunst. Copenhagen 1999.

Kongelige Kammerregnskaber fra Frederik III's og Christian V's Tid. Ed. Emil Marquard. København 1918.

Konkylien og Mennesket. Red. Vibeke Woldbye & Bettina von Meyenburg. Kunstindustrimuseet. København 1983.

Koslow, Susan: "De wonderlijke Perspectyfkas. An Aspect of Seventeenth Century Dutch Painting". Oud Holland LXXXII, 1967, pp.32-56.

Larsen, Helge: "Ancient Specimens from Western and Central Polynesia". Nationalmuseets Skrifter. Etnografisk Række, I. 1941, pp.223-250.

Larsen, Helge: "Maleri fra 1654 forestillende fire grønlændere". Danmarks Nationalmuseum. Red. Aage Roussell. København 1957, pp.188-189.

Larsen, Helge: "A Portrait Group of four Greenlanders dated 1654". The National Museum of Denmark. Ed. Aage Roussell. Copenhagen 1957, pp.188-189.

Larsen, Henrik: "Christian IVs norske bjergværker og nogle økser fra Det kongelige Kunstkammer". Nationalmuseets Arbejdsmark 1988, pp. 76-87. (English summary)

Leth, André: Chinese Art. Copenhagen 1953.

Leuzinger, Elsy: Die Kunst von Schwarz Afrika. Kunsthaus Zürich 1970.

Liebgott, Niels-Knud: Kalendere, Folkelig tidsregning i Norden. København 1973.

Liebgott, Niels-Knud: Elfenben - fra Danmarks Middelalder. København 1985.

Liebgott, Niels?Knud: Middelalderens emaljekunst. Nationalmuseet 1986. (English summay).

Liedtke, Walter A.: "The 'View in Delft' by Carel Fabritus". The Burlington Magazine CXVIII, 1976, pp.61-73.

Liedtke, Walter A.: Architectural Painting in Delft. Doornspijk 1982.

Liisberg, H.C. Bering: "Jakob Jensen Nordmand, Frederik den Tredies Kunstdreier og Rustmester". Museum. Tidsskrift for Historie og Geografi, 1893, Første Halvbind, pp.245-284.

Lindahl, Fritze: "Sølvtøj med Københavns ældste bystempler". Københavnersølv. Nationalmuseet 1979, pp.20-21.

Lopdrup, Hanne: Tidens gang. Ure og tidssymboler på Frederiksborg. Sorgenfri 1989.

Mackeprang, Mouritz: "Kunstkamrets Absaloniske Sager. Et Stykke Museumshistorie". Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. København 1921, pp.147-166.

Mackeprang, Mouritz: "Det saakaldte Christian I's Rejsealter". Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1926, pp.77-98.

Maurice, Klaus: Die deutsche Räderuhr. Zur Kunst und Technik des mechanischen Zeitmessers im deutschen Sprachraum, I-II. München 1976.

McLaren, Neil: The Dutch School 1600-1900. Revised and expanded by Christopher Brown. National Gallery Catalogues, I-II. London 1991.

Meldgaard, Jørgen: "Da grønlænderne kom på Kunstkammer". Det Indianske Kammer. Nationalmuseet 1979, pp.42-47.

Mètraux, Alfred: "Nationalmuseets fjerprydelser fra tupinamba'erne". Geografisk Tidskrift, 30-31, 1927-28, pp.258-274.

Mètraux, Alfred: "The Tupinamba". Handbook of South American Indians, 3. 1948, pp.95-133.

Müller, Theodor: "Tyske Statuetter fra det 17. Århundrede i Københavnske Museer". Kunstmuseets Årsskrift 1951, pp.104-115. (Deutsche Zusammenfassung).

Mørk, Poul: "Afro-portugisisk elfenbenskunst i Kunstkammeret". Nyt fra Nationalmuseet, nr.87, juni-august 2000, p.13.

The National Museum of Denmark. Ed. Aage Roussell. Copenhagen 1957.

Norge 872 - 1972. Middelalderkunst fra Norge i andre lande. Norwegian Medieval Art Abroad. Ed. Martin Blindheim. Oslo 1972.

Norn, Otto: "Georg Petel: Kristi nedtagelse af korset, o.1630". Danmarks Nationalmuseum. Red. Aage Roussell. København 1957, pp.120-121.

Norn, Otto: "The Descent from the Cross, by Georg Petel, about 1630". The National Museum of Denmark. Ed. Aage Roussell. Copenhagen 1957, pp.120-121.

Nørlund, Poul: "Ole Worms Olifant". Nationalmuseets Arbejdsmark 1950, pp.1-10.

Olearius, Adam: Vermehrte Newe Beschreibung Der Muscowitischen und Persischen Reyse. Schleswig 1656, pp.163-179, Kapitel 4: "Von den Grünländern".

Olrik, Jørgen: Drikkehorn og Sølvtøj. København 1909.

Olsen, Harald: Italian Paintings and Sculpture in Denmark. Amsterdam 1961.

Olsen, Harald: "Fra det 17. og 18. Århundrede: Nogle ukendte italienske, nederlandske og tyske billeder". Kunstmuseets Årsskrift, LXII, 1976, pp.38-56. (Résumé en français).

Olsen, Harald: Ældre udenlandsk Skulptur, Bd. I-II. Statens Museum for Kunst 1980.

Olsen, Olaf: "Drikkehorn fra middelalderen". Danmarks Nationalmuseum. Red. Aage Roussell. København 1957, pp.100-101.

Olsen, Olaf: "Mediaeval Drinking Horns". The National Museum of Denmark. Ed. Aage Roussell. Copenhagen 1957, pp.100-101.

Paulli, Simon: Commentarius de abusu tabaci Americanorum veteri et herbæ thee Asiaticorum in Europa novo, cum figuris æneis. Argentorati 1665.

Petersen, Karen Stemann & Anne Sommer-Larsen: "Techniques applied to some Feather Garments from the Tupinamba Indians, Brazil". Folk, vol. 21/22, 1979/80, pp.263-270.

Philippovich, E.v.: Kuriositäten und Antiquitäten. Braunschweig 1966.

Philippovich, Eugen von: Elfenbein. Zweite, neuarbeitete und stark erweiterte Auflage, München 1982.

Plathe, Sissel F.: "Das Hornebuch and die Pergament Streifen im Bergkristall des Nationalmuseums von Kopenhagen". Hafnia. Copenhagen Papers in the History of Art. No.11, 1987, pp.171-196.

Plomp, Michiel et al.: Leonaert Bramer 1596-1674. Ingenious Painter and Draughtsman in Rome and Delft. Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft 1994.

Rasmussen, Holger: "Christian 4.s syn". Fynske Minder 1957, pp.60-75.

Rasmussen, Jörg: Barockplastik in Norddeutschland. Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 1977.

Rasmussen, Jörg: "Joachim Henne. Ein höfischer Kleinmeister des Barock". Jahrbuch der Hamburger Kunstsamlingen 1978, pp.25-64.

Rebelleninventar 1619: Inventar der vor König Friderichs Regierungsantritt in den Prager Kunstkammern vorhandenen Sachen (Nove objevený inventár rudolfinských sbírekna hradeprazském). Hrsg. Jan Morávek. Prag 1937, pp.1-33.

Roussell, Aage: "De hellige tre kongers tilbedelse, gruppe af elfenben". Danmarks Nationalmuseum. Red. Aage Roussell. København 1957, pp.96-97

Roussell, Aage: "The Adoration of the Kings - a Group in Ivory". The National Museum of Denmark. Ed. Aage Roussell. Copenhagen 1957, pp.96-97.

Rudolf II and Prague. The Court and the City. (Essays and catalogue). Ed. Eliska Fucikova et.al. London (Thames & Hudson) 1997.

Sánchez, A.E. Pérez & N. Spinosa: L'opera completa del Ribera. Milano 1978.

Scheicher, E.: "Bemerkungen zu den gedrechselten Sachsen Kaiser Rudolfs II". Jahrbuch der kunsthisorischen Sammlungen 89/90, 1993/1994, pp.341-348.

Scheicher, E.: "Zur Ikonologie von Naturalien im Zusammenhang der enzyklopädischen Kunstkammer". Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 1995, pp.115-125.

Schepelern, H.D.: Museum Wormianum. Dets Forudsætninger og Tilblivelse. Aarhus 1971. (English summary).

Schliemann, Erich: Die Goldschmiede Hamburgs, Bd.I-III. 1986.

Schädler, Alfred: "Petel". Apollo, LXXX, October 1964 (London).

Siiger, Halfdan: "Cort Adelers tyrkiske trofæer". Danmarks Nationalmuseum. Red. Aage Roussell. København 1957, pp.240-241.

Siiger, Halfdan: "The Turkish Trophies of Cort Adeler". The National Museum of Denmark. Ed. Aage Roussell. Copenhagen 1957, pp.240-241.

Spärck, Ragnar: Zoologisk Museum i København gennem tre Århundreder. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag 26. September 1945. København 1945.

Stohlman, W. Frederick: "The Star Group of Champlevé Enamels and its Connections". The Art Bulletin, XXXII, 4. 1950, pp.327-330.

Sultan, Shah, and Great Mughal. The history and culture of the Islamic world. Ed. Kjeld von Folsach, Torben Lundbæk & Peder Mortensen. The National Museum. Copenhagen 1996.

Sultan, Shah og Stormogul. Den islamiske verdens historie og kultur. Red. Kjeld von Folsach, Torben Lundbæk & Peder Mortensen. Nationalmuseet. København 1996.

Swarzenski, Hanns: "A Vièrge d'Orée". Museum of Fine Arts, Boston Bulletin, vol. LVIII, 1960 nos.313 & 314, pp.64-83.

Theuerkauff, Christian: "A Note on the Ulm Sculptor, David Heschler". Apollo, tome 86, October 1967 (London), pp.288-293.

Thomsen, Thomas: Albert Eckhout. Ein Niederländischer Maler und sein Gönner Moritz der Brasilianer. Kopenhagen 1938.

Trolle, Steffen & Peter Pentz: "Den hellige Grav i Jerusalem". Nationalmuseets Arbejdsmark 1983, pp.97-112.

Valfré, Patrice: Yixing. Des Théières pour l'Europe / Yixing. Teapots for Europe. Èditions Exotic Line, 2000.

Die Welt als Uhr. Deutsche Uhren und Automaten 1550-1650. Ed. Georg Himmelheber. München 1980. (The Clockwork Universe. German Clocks and Automata 1550-1650. Ed. Klaus Maurice & Otto Mayr. New York 1980).

Whitehead, P.J.P. & M. Boesemann: A portrait of Dutch 17th century Brazil. 1989.

Woldbye, Vibeke: "Omkring et par nautilpokaler med gammel dansk proveniens". Neptuns kabinett, Lund 1985, pp.52-61. (English summary).

Wolff, Torben: "Zoologi". Københavns Universitet 1479-1979, bd. XIII. København 1979, pp.1-162.