Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Besøg på Kunstkammeret

Besøg på Kunstkammeret
Etageplan, der viser placeringen af Kunstkammerets samling i den nyopførte bygning. (Efter Bering Liisberg: Kunstkammeret 1897)

Mens samlingen var opstillet på Slottet, har det kun været en begrænset kreds - især Kongens gæster, der har kunnet vandre fra rum til rum og iagttage, beundre, forundres og erkende blandt de mange ting.

Den nye bygning

Efter flytningen til den nye bygning ændrede forholdene sig imidlertid, og i 1700-årene kunne man - mod betaling - bestille en rundvisning hos kunstkammerforvalteren. Besøgende, der kom udefra, havde adgang til Kunstkammeret ad den vestlige trappe, og deres første oplevelse efter Forstuen ville blive Perspektiv-Kammeret.
Fra slottet kom man derimod til Kunstkammeret ad en overdækket gang - en løngang, opført i 1662 - til Proviantgården, videre gennem denne og en nyopført mindre forbindelsesbygning til Kunstkammerbygningens førstesal. 

Kunstkammerbesøg for turister

I forbindelse med bygningen af Det første Christiansborg blev der 1740-43 opført en løngang direkte fra Slottet til Kunstkammerbygningens vestlige del. Løngangen til Kunstkammeret står stadig. Den er i det ydre den mest fuldstændigt bevarede rest af det system af bygninger, som forbandt Christian den Sjettes slot med omverdenen. Der findes en lang række beretninger fra både danskere og udlændinge, hvor de fortæller om deres oplevelser i København, der i blandt et besøg i Kunstkammeret.