Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Kunstkammerforvalterne 1690-1825

Grodtschilling

Slægten Grodtschilling kom i mere end 70 år til at præge Kunstkammeret. Da Bendix Grodtschilling den ældre døde i 1690 efterfulgtes han af sin søn Bendix Grodtschilling den yngre (1655-1707). Han var blevet sendt udenlands for at forberede sig til at overtage faderens stilling og uddannede sig til kunstkender og maler. Bendix Grodtschilling den yngste (1686-1737), der også var maler og desuden en anset naturaliekender, fulgte faderen og bedstefaderen i kongens tjeneste. 1737 sluttede han efter 30 års virke slægtens tilknytning til Kunstkammeret.

Johan Salomon Wahl

Samme år kvitterede den ny kunstkammerforvalter, Johan Salomon Wahl (1689-1765), for modtagelsen af hele samlingen. J.S. Wahl var allerede 1727 kommet i Kongens tjeneste som hofmaler. Han var en meget anvendt portrætmaler, og som modellør forfærdigede han bl.a. forskellige kongelige voksbuster, som blev iklædt kongelige dragter og udstillet i glasskabe på Kunstkammeret. Han var ansvarlig for modtagelsen af Det gottorpske Kunstkammer i 1751.

Lorenz og Johan Conrad Spengler

Det var kongens hof- og kunstdrejer, konkyliologen Lorenz Spengler (1720-1807). Efter Wahls død 1765 skulle Kunstkammeret gennemgås med henblik på overdragelse til Gerhard Morell. Arbejdet var meget omfattende og kom til at strække sig over ti år, bl.a. forsinket af Morells død i 1771. Spengler blev samlingens bestyrer indtil det nye inventarium var færdigt, så først 1775, da det forelå, fik han forvalterembedet officielt overdraget.
I 1780'erne blev hans søn, Johan Conrad (1767-1839), knyttet til samlingen som medhjælper, og da faderen døde 1807, stod sønnen klar til at overtage embedet.

Gerhard Morell

I 1759, blev kunstkenderen og kunsthandleren Gerhard Morell (ca.1710-71) ansat som assistent for at kunne assistere og vejlede ved indkøb af malerier. Morell fik samtidig lovning på at efterfølge Wahl, hvilket blev aktuelt allerede 1765.
Morells største fortjeneste var indretningen 1762-64 af Det Nye Billedgalleri på kongetagen i løngangen mellem Slottet og Kancellibygningen.1767 overrakte han Kongen en håndskreven katalog over samlingen. Morell fik også en assistent, der blev lovet muligheden for at overtage embedet.

Forvalterne
Bendix Grodtschilling 1686–1737 (Foto fra <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bendix_Grodtschilling_(Ja_Fosie).jpg">Wikimedia Commons </a>miniature af Jacob Fosie, foto: Orf3us)