Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Inventarier for Kunstkammeret 1690 - 1827

Fælles for inventarierne fra 1674, 1690 og 1737 er, at de alle gennemgår samlingen rum for rum. Hver for sig er de således en komplet registrering af kunstkammersamlingen på det pågældende tidspunkt. Heri adskiller de sig fra de tre senere inventarier, fra 1775, 1807 og 1827, der er fortegnelser over tilvæksten, hvori genstandene blev indført efter deres art og ikke primært efter deres fysiske placering i samlingen.

Flere malerier og kunstgenstande

I løbet af 1700-årene fandt der en ændring sted i sammensætningen af Kunstkammeret. Hidtil havde de naturhistoriske dele været stærkt dominerende, men nu bestod tilvæksten hovedsagelig af malerier og kunstgenstande, ganske i tråd med tendensen i resten af Europa.
Inventarierne fra 1737, 1775, 1807 og 1827 over Det Kgl. Kunstkammer er tilsammen en fuldstændig fortegnelse over samlingen, som den så ud ved opløsningen i 1820'erne. I forbindelse med opløsningen blev der udarbejdet en såkaldt "Skifteprotokol", hvori det er noteret, hvad der skete med hver enkelt genstand. 

Inventarierne fra 1690 og 1737

Vi har kendskab til Kunstkammerets indhold og systematik fra inventarierne, der blev udarbejdet, når en ny forvalter tiltrådte i embedet. Den afgående forvalter, eller hans bo, var ansvarlig for hver eneste genstand i samlingen

1690-inventariet stammer fra forvalterskiftet i 1690, hvor den ældre Grodtschilling døde. Mærkeligt nok har det følgende skifte i 1707 ved den yngre Grodtschillings død ikke sat sig nogle spor i kunstkammerarkivalierne, hverken i udarbejdelsen af et nyt inventarium eller i til- og afgangslisterne. Det skyldes måske, at den yngste Grodtschilling allerede i flere år havde været med i faderens arbejde, og overtagelsen dermed blot var en fortsættelse af igangværende arbejde.

I 1737 kommer det sidste, fuldstændige inventarium over Kunstkammeret. 1690- og 1737-inventarierne viser, at de principper, der blev benyttet ved opstillingen efter flytningen, ligger tæt op ad de principper, der var gældende for Frederik den Tredjes Kunstkammer på Københavns Slot.