Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Dannevirke

Dannevirke
De vigtigste voldfaser, som de har taget sig ud ved anlæggelsen. Foto: S. Bollmann

Det vel nok bedst kendte forhistoriske forsvarsværk, hvis historie strækker sig fra jernalderen til 1864. Dannevirke består af omkring 30 km vold fordelt på en række forgreninger, der tilsammen spærrer Jylland af på det smalleste sted. I øst afgrænses den af Slien og i Vest af udstrakte vådområder, som har været ufremkommelige i forhistorisk tid.

Selve bygningen af Dannevirke vidner om en overordnet organisation. Det har nemlig krævet enorme ressourcer, og en stor arbejdsstyrke, at sætte så massivt et bygningsværk i gang. Derudover fortæller den også noget om en latent trussel sydfra, imod hvilken man har villet beskytte sig. Flere bygningsfaser kan dateres til vikingetiden, og vi ved fra historiske kilder, at bl.a. Harald Blåtand kæmpede mod den tyske kejser Otto d. 2. ved Dannevirke.

Den første bygning af Dannevirke er sandsynligvis etableret for at beskytte Jylland mod sakserne, der boede umiddelbart syd herfor. Efterhånden som århundrederne gik, har fjenderne skiftet, men Dannevirke vedblev at være landets befæstede sydgrænse.

Det tidligste Dannevirke er fra slutningen af 600- tallet og består af lange, simple jordvolde. Den første præcise datering, vi har, er fra 737, da volden blev forsynet med en egetræspalisade. Ikke længe efter er den blevet forstærket med kampesten. At konstruere så omfattende et bygningsværk i slutningen af jernalderen har krævet tusindvis af egestammer og omfattende mandskabsressourcer. Muligvis er det en af de tidlige konger, der sætter byggeriet i gang.

Første tegn på et samlet Danmark

Første tegn på et samlet Danmark
Et af de mere velbevarede voldstykker med grav. Foto: Jacob Nyborg Andreassen

Der har været brug for en overordnet styring og koordinering af et enormt landområde, hvilket er en af grundende til, at mange arkæologer mener, at vi her ser de første tegn på et samlet Danmark. I volden har været porte, som hærvejen passerede igennem. Herfra kunne trafikken styres, og udfald mod fjender foretages.

Første gang, Dannevirke er nævnt på skrift, er i de frankiske rigsannaler. Frankerriget var med kejser Karl d. Store på tronen datidens supermagt og omfattede store dele af det moderne Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien. Kejserens hær mødtes i året 804 med danernes konge Godfred, der var mødt op ved sin sydgrænse med hele rigets flåde og rytteri. I de frankiske kilder fortælles det, hvorledes Godfred lod bygge en mur på tværs af hele Jylland fra hav til hav. Vi kan i dag se, at Dannevirke på dette tidspunkt allerede eksisterede, men det er ikke umuligt, at Godfred reparerede voldene og forstærkede dem. Der er ingen tvivl om, at frankerne var en farlig fjende, og man har villet beskytte sig på bedst mulig vis.

Mur på tværs af Jylland

Mur på tværs af Jylland
Valdemarsmuren under restaurering. Foto: Jacob Nyborg Andreassen

Senere i vikingetiden bliver Dannevirke igen aktuel. Harald Blåtand har problemer med den tyske kejser og udbygger Dannevirke, så den beskytter hans vigtige handelsby Hedeby. I 980‘erne bliver Kovirke bygget som sidste led i vikingetidens Dannevirke. Den er 7 km lang og skærer sig igennem landskabet 2 km foran de ældre volde.

I tidlig middelalder får Dannevirke sin sidste store forstærkning i form af Valdemar d. Stores 3 km lange teglstensvold. I 1860‘erne blev dele af voldsystemet forsynet med moderne bunkere som optakt til krigen i 1864.