Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Storgårde og kongesæder

Storgårde og kongesæder

Fra vikingetiden er fundet storgårde, der får tidens landbyhuse til at blegne. Storgårdene husede vikingetidens mest fremtrædende personer. Det var enten stormænd, der var nært knyttet til kongemagten eller måske ligefrem selv sad inde med kongemagten lokalt eller regionalt. Storgårdene var på en gang politiske, økonomiske og religiøse centre. Et indtryk af en storgård får man i Lejre.

Broen over Ravning Enge

Samtidig med at de store ringborge blev opført, kom en række broer over vanskelige passager også til. Mest imponerende er broen over Ravning Enge i Vejle ådal blot 10 km syd for Jelling. Broen blev anlagt 979-80. Den er 760 m lang og 5 m bred, og dens bæreevne er beregnet til fem tons. Omkring 1.200 svære egestolper og 600 tværstivere bar broen. 350 hektar egeskov havde man fældet for at skaffe tømmeret. Broen er et eksempel på vikingernes ingeniørmæssige kunnen. De må have foretaget geotekniske undersøgelser forud for byggeriet, idet broen ligger på det eneste mulige sted. Den er kun lidt slidt, hvilket tyder på, at den kun måtte benyttes af kongen og hans mænd. Efter en kort brugsperiode fik de nye broer lov til at forfalde allerede omkring år 1000, hvorefter de blev afløst af vadesteder.

Lejre – et kongesæde

Ifølge islandske sagaer og skriftlige kilder fra middelalderen skulle Lejre være det sted, hvor den første danske kongeslægt, Skjoldungerne, havde deres kongsgård. Fortællingerne om Skjoldungerne har siden vist sig at være eventyrlige myter og sagn. Alligevel peger meget på, at Lejre var hovedsæde for en sjællandsk kongeslægt. Arkæologiske udgravninger har nemlig vist, at Lejre har rødder tilbage i 500-tallets jernalder, og allerede dengang var et betydningsfuldt sted.

Fra vikingetiden har arkæologer fundet en kæmpe bebyggelse, der har strakt sig over et areal på ca. 125.000 m2, heriblandt en storgård. Storgården bestod af en hal i kongelig størrelse, som var 48 m lang og 11 m bred. Hallen er indtil videre den største kendte vikingetidsbygning i Danmark. Her fandt de officielle handlinger sted.

Til storgården hørte også en række øvrige bygninger – nogle op til 42 m lange. De store huse skulle rumme både stormanden og hans følge samt de gæster, der kom til stormandsgården. Det kunne være medlemmerne af hans familie, hans hird (soldater) og gæstende stormænd til rådsforsamlinger. Stormandsgården og de tilknyttede bygninger lå højt og var omkranset af et kraftigt hegn eller palisade. Uden for dette område findes værksteder og anden småbebyggelse.

I slutningen af 900-tallet tyder meget på, at den sjællandske kongemagt bliver fortrængt af Jellingdynastiet med Harald Blåtand i spidsen. Harald Blåtand overtog stormandsgården i Lejre for senere at rykke sit sjællandske hovedsæde til Roskilde. Afhængigt af vekslende politiske og personlige forhold blev snart et, snart et andet område foretrukket.

Ringborgen Fyrkat ved Mariager Fjord
Ringborgen Fyrkat ved Mariager Fjord ligger højt placeret, så man havde en god udsigt over det omkringliggende landskab i vikingetiden.
De fire ringborge fra vikingetiden
Her kan du se placeringen af de fire ringborge fra vikingetiden.
Ringborgene er opbygget på samme måde, men størrelsen er forskellig.
Ringborgene er opbygget på samme måde, men størrelsen er forskellig. A: Aggersborg, B: Fyrkat, C:Trelleborg.

Kongeligt byggeri

I slutningen af vikingetiden blev de store ringborge bygget. Der findes fire i det nuværende Danmark: Trelleborg ved Slagelse, Fyrkat ved Mariager Fjord, Aggersborg ved Limfjorden og Nonnebakken i Odense. Alle borgene blev opført inden for et kort tidsrum omkring år 980, og de består af en stor cirkulær vold, der omslutter bebyggelser af forskellige størrelser.

Der er ingen tegn på, at borgene blev vedligeholdt, så de blev kun brugt i kort tid. Borgenes ensartede opbygning og deres arkitektur viser, at de må være opført under en central ledelse.

I år 980 var Harald Blåtand konge, og der findes flere forklaringer på baggrunden for borgenes opførelse. De skal ses i forbindelse med interne magtkampe mellem Harald og Svend Tveskæg, som forberedelse på en militær trussel fra det tyske kejserrige, eller måske som led i en militær mobilisering forud for flådeangreb mod England. Harald opførte adskillige store bygningsværker i sin regeringstid. Således stod han, udover ringborgene, for både bygning af flere store broer og veje samt udbygning af voldanlægget Danevirke.

Trelleborg

Trelleborg rummede 16 store huse inden for ringvolden og 15 ved forvolden. Borgen var en militær garnison med soldater og deres familier. I borgen vedligeholdt man våben, værktøj og bygninger. Skibe blev vedligeholdt uden for borgvolden. Borgens gravplads rummer mindst 157 mænd, kvinder og børn. De gravlagte kan være fra borgen, men måske også fra en landsby blot 200 meter borte. En enkelt grav vidner om krig, idet den indeholdt 10 mænd på mellem 17 og 35 år, som blev gravlagt samtidig. En af mændene havde fået benet hugget af lige over knæet.

Storgårde og kongesæder
Trelleborg set fra oven
Trelleborg
Trelleborg ligger på Sydvestsjælland, nær Slagelse.
Storgårde og kongesæder
Plan over vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse
Storgårde og kongesæder
Ved udgravningen af Ravning Enge-broen kunne man tydeligt se resterne af broens stolper.
Storgårde og kongesæder
Ravning Enge-broen ligger i Vejle Ådal.