Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Broen ved Ravning Enge

Broforløbet i dag
Ravning Enge broen løb i en lige, mere end 700 m lang linje tværs over ådalen. Broforløbet er i dag beskyttet med en dæmning. Set fra syd. Foto Anne Pedersen.


Broen ved Ravning Enge
En udgravning i 1974-76 viste, at de spidse ender af brostolperne endnu var bevaret. Hvert brofag bestod af fire lodrette stolper og to skrå støttestolper. Foto Nationalmuseet.

Ved Ravning Enge i Vejle Ådal er bevaret rester af en mægtig bro fra vikingetiden. Broen er opført på kong Harald Blåtands tid, og der er sandsynligvis kongen, der stod bag byggeriet. Broen løber i en fuldstændig lige linje tværs over ådalen, og den krævede enorme mængder af egetræ. Ligesom kongens palisade i Jelling og trelleborgene fik broen kun en kort levetid og blev ikke vedligeholdt. Først i moderne tid kom der en vej, der løber næsten parallelt med den gamle bro.

Broforløbet har været kendt siden 1930’erne, da et par store egestolper kom til syne under dræningsarbejde i Ravning Enge. Ved regulering af Vejle Å og dræning af engene i 1953 dukkede massive stolper op på sydsiden af ådalen ved Vork. Som følge af dræningen begyndte tørven at falde sammen, og toppen af stolperne stak op. Flere stolper blev opdaget ved anlæggelsen af fiskedamme på Vorksiden af dalen i 1956.

Broen ved Ravning Enge
Brostolperne af egetræ var bevaret i op til 2-4 meters længde. Det krævede maskinkraft at trække dem op fra den fugtige engbund. Foto Nationalmuseet.


Hulveje
Flere hulveje førte nordfra ned til broen. Den stejle stigning var blevet udjævnet ved at fjerne jord, og småsten blev lagt ud for at hindre vogne i at skære vejen dybere. Foto Nationalmuseet.

Lignende stolper blev fundet på nordsiden af ådalen, og en arkæologiinteresseret lodsejer sendte nogle prøver til 14C-datering. Resultatet blev 980 +/- et antal år, dvs. at broen kunne være opført i slutningen af kong Haralds regeringstid. Dateringen blev senere bekræftet ved en dendrokronologisk analyse af prøver af eg.

Broforløbet blev undersøgt af Nationalmuseet i 1972-1982 og igen i 1993-1995. Broen viste sig at have været mere end 700 m lang og 5 m bred. Kørebanen blev støttet af brofag, der bestod af fire lodrette stolper og to skråstolper, en i hver side. Fagene stod med ca. 2,4 m’s mellemrum tværs over ådalen; de fulgte en ret linje, der var sat af ved hjælp af hasselstokke. Brostolperne var bevaret i op til 2-4 m’s længde. Hertil skal lægges omkring 1,25 m for at nå et skæringspunkt mellem de lodrette yderstolper og de skrå støttestolper. De enkelte stolper var hugget til med økse og målte 30 x 30 cm i tværsnit.Dæmningen over resterne af Ravning Enge broen.
Dæmningen over resterne af Ravning Enge broen. Set fra nord. Foto Anne Pedersen.
Rekonstruktion
Rekonstruktion af et parti af Ravning Enge broen og dens kørebane.