Historisk viden

Dragter fra yngre jernalder og vikingetid (400-1050 e.Kr.)

Tekstiler fra yngre jernalder (400-800 e.Kr.) og vikingetid (800-1050 e.Kr.) stammer primært fra grave, hvor bevaringsforholdene for tekstil generelt er dårlige. Derfor er tekstilerne ofte så fragmenterede, at de ikke giver et klart billede af dragten. Derimod er det med udgangspunkt i de bevarede tekstiler muligt at iagttage forandringer i tekstilteknologien, som havde stor betydning for tøjets visuelle karakter. Når vi dertil lægger information om brug af farver og dekoration, er det muligt at opnå et ganske differentieret billede af dragten i yngre jernalder og vikingetid.

Dragter fremstillet af tekstil i denne periode var generelt tilskårne. Tilskåret tøj i tekstil lader til at være blevet introduceret i den skandinaviske dragttradition i slutningen af ældre jernalder og forsætter i yngre jernalder og fremad. På dette tidspunkt foretrak man desuden at kombinere ensfarvede stoffer med forskellige overfladestrukturer i tøjet. Stofferne blev tilpasset tøjets funktion, og var, i modsætning til stofferne fra ældre jernalder, velegnede til tilskæring og syning.

I 1868 blev der fundet rester af en fin mandsdragt i en gravhøj fra vikingetiden ved Mammen, nær Viborg. Til dragten hørte bl.a. to armmanchetter af silke med guld og sølvbroderi, hvoraf den ene ses gengivet her på en tegning af Magnus Petersen. Se, hvordan de rigtige manchetter ser ud idag.

Del denne side