Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Bevaring af tekstil

Hvorfor er tekstiler sjældne i arkæologiske udgravninger? Som alle organiske materialer nedbrydes tekstil ofte hurtigt af mikroorganismer, med mindre ganske særlige omstændigheder er til stede. I områder med meget tørt klima, som f.eks. i Egypten og i Syrien, bevares tekstiler ved hjælp af dehydrering. Salt har bevaret tekstilmateriale i de østrigske saltminer og i Tarim ørknen i det nordvestlige Kina. Vandfyldte fundsteder har bevaret tekstil i Alperne og i det nordvestlige Europa, mens permafrosten i Grønland har overleveret dragterne fra nordboernes begravelser næsten intakte.

Danmark besidder en af verdens største samlinger af forhistoriske tekstiler. Det skyldes de enestående bevaringsforhold, som findes i bronzealderens gravhøje og i tørvemoserne, hvor skind og tekstil fra navnlig ældre jernalder men også andre perioder af oldtiden er blevet fundet. Dertil kommer mindre tekstilfragmenter fra velbevarede gravfund.

Tekstiler kan også være bevaret gennem den mineralisering, der sker, når tekstilet kommer i kontakt med metalsalte fra metalgenstande under nedbrydning (ofte af jern- eller kobbersalte). I Danmark er mange tekstiler overleveret som mineraliserede, dels i begravelser og dels i forbindelse med våbenofferfund.

Bevaring af tekstil
Hårnet fra ældre bronzealder, fundet i Borum Eshøj ved Århus.