Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Svin i oldtiden

Alle tamsvin nedstammer fra vildsvinet, og de dukker op i Danmark omkring 4000 f.Kr. De tidlige tamsvin lignede vildsvinene, men var mindre. De væsentligste forandringer fra vildsvin til tamsvin er tabet af den stivhårede pels, det forøgede fedtlag og ændringer i kranieformen.

I Nordeuropa havde man udover kvæg først og fremmest svin i sit hushold. Dette skyldtes sandsynligvis to ting: for det første spillede vildsvinet allerede en stor rolle i jægerstenalderen, hvor det var et yndet byttedyr og udgjorde en stor del af kosten. For det andet er svinet meget dygtigt til at tilpasse sig og er stort set altædende. Bondestenalderens svin var mere højbenede og spinklere end de moderne tamsvin, hovederne var mere langstrakte som hos vildsvinet. Ligesom de øvrige husdyr blev også svinene dog væsentlig mindre i løbet af bronze- og jernalderen.

Svin indgik som regel ikke i moseofringerne således som de øvrige husdyr. Måske var det ikke fint eller kostbart nok til guderne? At menneskene dog satte pris på en god flæskesteg er tydeligt. Svinet er talrigt repræsenteret i bopladsernes affaldslag, samt nedlagt i grave sammen med får og kvæg som et måltid på rejsen til Dødsriget. 

Svin i oldtiden
Lerkar formet som dyr er meget sjældne i Danmarks oldtid. Denne ler-gris fra førromersk jernalder er fundet i Erritsø nær Vejle.
Svin i oldtiden
Grise optræder sjældent i oldtidens kunst. Her er dog et fragment af et griseformet dragtspænde fra jernalderbopladsen Sorte Muld på Bornholm. Man kan se grisens bagdel med bagbenene og en krølle på halen.
Svin i oldtiden
Her ses hvor små oldtidens svin var i forhold til nutidens.
Svin i oldtiden
Forskelle i svinenes kranier viser udviklingen fra vildsvin til tamsvin. Øverst ses et kranium af et tamsvin af den moderne Yorkshire race. Det midterste kranium er fra et af de første tamsvin fra bondestenalderen, og nederst ses et kranium fra et vildsvin. Foto: Geert Brovad, Zoologisk Museum.