Salg og ydelser

Omkostninger

Nationalmuseet opkræver ikke gebyrer for sagsbehandling og vejledning i forbindelse med lånesager. Låner skal dog selv afholde de direkte omkostninger forbundet med udlånet. De direkte omkostninger inkluderer:

• Forsikring
• Transport inkl. pakkematerialer
• Sikringsfotografering (foto til tilstandsrapporter)
• Rejseomkostninger og diæter for Nationalmuseets kurer
• Rejseomkostninger og diæter for Nationalmuseets sikringschef (i særlige tilfælde)
• Evt. konserveringsomkostninger, hvis konservering skønnes nødvendig
• Evt. fremstilling af specialmonteringer, hvis det skønnes nødvendigt

Alle direkte omkostninger fremgår af Lånekontrakten. Låner er således inden kontraktunderskrivelse orienteret om vilkår for og priser i forbindelse med et udlån.

Nationalmuseet Bevaring
I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf: +45 33 13 44 11
Fax: +45 33 47 33 27
E-mail

Google Maps

Del denne side