Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Lånesagen trin for trin

Lånesagen starter med en låneanmodning. Forløbet i sagsbehandlingen ser således ud:

Låneanmodning (senest 6 måneder før udlån)

Modtagelse af låneanmodning

Sagsbehandling

Vurdering af ansøgning

Afklaring af sikring og faciliteter

Udfærdigelse af kontrakt

Udlån af genstand

Lånets gennemførelse


Låneanmodning fremsendes

- Låners navn, adresse, telefonnummer, email og kontaktperson
- Genstandsliste med genstandsnumre
- Udstillingsperiode (fra dato til dato)
- Kort beskrivelse af udstillingsprojektet, og en beskrivelse af og begrundelse for den faglige sammenhæng, som Nationalmuseets genstande skal indgå i

Låneanmodning adresseres til:
Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
DK-1220 København K

Angiv om muligt den samlingshavende enhed, som genstandene på lånelisten hører til, f.eks. Danmarks Oldtid, Antiksamlingen, Frilandsmuseet mv.

Vurdering af anmodning

Låneanmodningen vurderes f.eks. i forhold til Nationalmuseets egne udstillingsplaner i den periode, som anmodningen vedrører, hvem ansøgeren er samt hvad udlånet skal bruges til. 
Hvis anmodningen kan imødekommes, overgår sagsbehandlingen til Bevaringsafdelingen – Udlån, som herefter varetager kontakten til låner.
Bevaringsafdelingen – Udlån afklarer genstandenes bevaringstilstand.


Hvorfor får man af og til afslag på en låneanmodning?

De typiske årsager til afslag er, at låner ikke ser sig i stand til at opfylde lånebetingelserne, at genstandene ikke er til rådighed i den pågældende periode eller at genstandenes bevaringstilstand ikke tillader udlån.
Et afslag på en låneanmodning begrundes altid skriftligt.


Afklaring af sikring og faciliteter

Bevaringsafdelingen – Udlån fremsender til låner
• Nationalmuseets betingelser vedrørende udlån, som angiver de generelle betingelser for udlån
• Nationalmuseets forsikringsklausuler, som skal indgå i forsikringspolicen
• Formularen Facilitetsrapport, som skal udfyldes og tilbagesendes af låner. Formålet er at få 
   vurderet sikrings-  og udstillingsforholdene på udstillingsstedet
Nationalmuseets genstande skal være forsikrede ifølge de krav, som er beskrevet i 
Nationalmuseets forsikringsklausuler. Låneren er ansvarlig for at fremskaffe et validt forsikrings-certifikat. 
Datoen for modtagelsen på Nationalmuseet er oplyst i Lånekontrakten og må ikke overskrides.
Forsikringsværdi for hver genstand er anført i Lånekontrakten og skal behandles fortroligt. 
Ovenstående dokumenter kan også downloades fra forsiden.

Lånekontrakt

Bevaringsafdelingen – Udlån udfærdiger og fremsender en Lånekontrakt i to eksemplarer til låneren, der underskriver og returnerer det ene eksemplar.
Lånekontrakten indeholder samtlige lånebetingelser, blandt andet krav til genstandenes udstillingsforhold (klima, lys, m.m.), sikringskrav og prisen på udlånet.
Den af begge parter underskrevne Lånekontrakt er et juridisk bindende og fortroligt dokument mellem Nationalmuseet og låner.

Lånets gennemførelse

Nationalmuseet pakker selv genstandene i en lånesag. Alle transporter af Nationalmuseets genstande skal ledsages af en kurer fra Nationalmuseet. Valg af transport, transportør og kurer træffes af Nationalmuseet.
Genstandene udleveres og returneres som aftalt ifølge lånekontrakten.
Afregning af de i lånekontrakten aftalte omkostninger sker ved låneperiodens start.

FSB Samlinger

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby

Barbara Berlowicz

Tlf: +45 4120 6514

Google Maps