Projekter i Danmarks Nyere Tids samling

Aktuelle projekter i Danmarks Nyere Tids samling

Danmarks Nyere Tid har udpeget en række satsningsområder for forskning og indsamling med særlig fokus på områderne: Dragthistorie, kolonihistorie, velfærdssamfundets historie, Bolig- og bygningskultur, produktions- og arbejdsliv samt fritidsliv, med henblik på at dokumentere, udforske og formidle varierende og kontrasterende kultur- og livsformer ud fra et komparativt aspekt.

Enheden vedligeholder og udbygger samlingerne gennem indsamling og dokumentation af genstande og miljøer, som er repræsentative i forhold til de udpegede satsningsområder, afpasset i forhold til den øvrige museumsverdens indsamlingspolitik. Ligeledes vedligeholdes og udbygges enhedens registre og arkiver. Genstandssamlingerne, arkiverne og bibliotek stilles til rådighed for den øvrige museumsverden og for offentligheden.

Enhedens forskning fremmes og udbygges ved at styrke forskningsindsatsen indenfor samlingens satsningsområder og indgå i samarbejdsrelationer omkring forskningsinitiativer, såvel internt som eksternt.

Formidlingen sker gennem publikationer, foredrag og udstillinger.    

Del denne side