Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Nyere Tid og Verdens Kulturer

Målsætning:
Nyere Tid og Verdens Kulturer deltager i løsningen af Forsknings- og Formidlingsafdelingens overordnede målsætning ved at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle kendskab til genstande og andre vidnesbyrd, der kan belyse kulturformer og kulturudviklinger globalt samt i Danmark i Nyere Tid, dvs. fra 1660 til i dag samt
- at tage aktivt del i såvel dansk som internationalt kulturelt og videnskabeligt samarbejde med museer og andre kultur- og forskningsinstitutioner
- at tilstræbe en høj kvalitet indenfor alle museets arbejds- og ansvarsområder gennem at tiltrække, kvalificere og fastholde dygtige medarbejdere.

Arbejdsområder:
Nyere Tid og Verdens Kulturer rummer tre hovedsamlinger, og enheden er organiseret i faglige miljøer omkring disse:

Danmarks Nyere Tids samling beskæftiger sig med danskernes historie fra 1660 til i dag. De mange kulturhistoriske genstande i samlingen belyser livet og hverdagen i Danmark fra enevældens indførelse i 1660 og frem til i dag, herunder også i de tidligere danske områder Skåne, Halland, Blekinge, Sydslesvig, Holsten, Norge og Island. Endvidere Færøerne, Grønland og den tidligere danske koloni Dansk Vestindien.

Musikmuseets samling omfatter musikinstrumenter fra Europa, Asien og Afrika fra 1500-tallet og frem til vor tid. Museets samlinger bringer den levende musik ind i en kulturhistorisk sammenhæng.

Etnografisk Samling har, sammen med Antiksamlingen, ansvar for Nationalmuseets etnografiske og arkæologiske samlinger fra alle ikke-europæiske kulturområder samt alle arktiske folk fra oldtid til vore dage. SILA er et indlejret arktisk forskningscenter.

Nationalmuseet indledte i februar 2017 et større registrerings-og pakkeprojekt, for at forberede flytning til et nyt magasin. Dette projekt vil kræve mange ressourcer de næste år og derfor er der nu en længere sagsbehandlingstid på alle henvendelser. Det betyder at Nationalmuseets muligheder for at imødekomme studiebesøg, arkivbesøg, udlån og fotobestillinger i en årrække, indtil flytningen er gennemført, vil være begrænsede. 

Vi ser frem til at kunne indvie nye magasiner og dermed atter imødekomme de mange henvendelser vedrørende museets samlinger og arkiver.

Nationalmuseet
Nyere Tid og Verdens Kulturer

Frederiksholms Kanal 12
1220 København K

Enhedssekretær Knud Overgaard Pedersen

E-mail sekretariatet
Tel.  +45 4120 6201

Forsknings- og Samlingschef
Christian Sune Pedersen

E-mail
Tel. +45 4120 6200