Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Dragt og Menneske

Et forsknings- og udstillingsprojekt under udarbejdelse

Et forsknings- og udstillingsprojekt under udarbejdelse
Gylden mandsdragt fra Danmarks Nyere Tids samling. Foto: Nationalmuseet

Projektleder for Nationalmuseet: Seniorforsker, ph.d. & dr.phil. Mikkel Venborg Pedersen

Hverdagens genstande er tæt på det enkelte menneskes liv, færden og forståelse af selve det at være menneske, som person i et samfund, og som individ overfor sig selv og overfor Gud. Det gælder måske ikke mindst beklædning, som direkte omgiver mennesket det meste af livet og næsten hele døgnet. Med klædedragten i centrum adresseres umiddelbart emner som individets selvforståelse, kulturelle normer og værdier i, hvad der et givent sted på et givent tidspunkt i et bestemt socialt miljø er den rette påklædning og kropsholdning, ligesom beklædning i vid udstrækning afspejler sociale og geografiske kulturkontakter. Klædedragtens sammensætning og brug er en stærk indikator på generelle kulturelle værdier, normer, opfattelser og forholden sig til livet.

Med dette brede, kulturelle sigte indskriver projektet sig i den generelle vending i studiet af mennesket og dets genstande, som er sket i international og dansk forskning over de senere år, blandt andet præget af en tæt relation med museernes samlinger og forskere. En anden væsentlig inspiration kommer fra en nutidig betydelig fokusering på møder, indflydelser, sammenstød, som findes bredt i både humaniora, social- og naturvidenskaberne.

Projektet adresserer således bredt spørgsmål om kulturens veje, om dannelse og videreformidling af kulturelle normer og værdier samt konkrete spørgsmål om genstandes form, funktion, betydning og kontekstuelle rolle et givent sted, en given tid. Det er spændt ud mellem en relation mellem tid, sted og socialt miljø, mellem land og by, mellem elite- og folkekultur, mellem mand og kvinde. Men fælles for alle disse relationer er, at beklædningen havde (har) betydning på flere måder for de mennesker, der købte dem, anvendte dem, omgav sig med dem – eller drømte om at gøre det. Hver enkelt beklædningsdel og –helhed forbinder på den måde store historiske og kulturelle processer og indsigter med konkret erfaring i skabelsen af ting, i brugen af ting, i forståelsen af ting. Genstande, som beklædning, er ikke kun redskaber til at undgå at fryse eller blive våd, om end de også er det. Genstande samler i sig deres skaberes og forbrugeres mål, og de medvirker dermed i skabelsen af deres brugers kulturelle identitet.