Målsætning for Danmarks Nyere Tid

Danmarks Nyere Tid deltager i løsningen af Forsknings- og Formidlingsafdelingens overordnede målsætning ved

- at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle kendskab til genstande og andre vidnesbyrd, der kan belyse kulturens udvikling fra 1660 og frem til i dag

- at tage aktivt del i såvel dansk som internationalt kulturelt og videnskabeligt samarbejde med museer og andre kultur- og forskningsinstitutioner

- at tilstræbe en høj kvalitet indenfor alle museets arbejds- og ansvarsområder gennem at tiltrække, kvalificere og fastholde dygtige medarbejdere.

Del denne side