Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Fordismen

Mellem Danmark og Detroit

Mellem Danmark og Detroit
Montering af Ford-biler på samlebånd i København, ca. 1938. Ukendt fotograf. Fra Carl Thalbitzer: Ford Motor Company A/S gennem 25 Aar. København 1944.

 - Ford Motor Company i København 1919-39

Af museumsinspektør og seniorforsker Lars K. Christensen, ph.d.


Mellem 1919 og 1966 producerede Ford Motor Company biler på samlefabrikker i København. Fra 1924 på en fabrik i Sydhavnen, tegnet af Albert Kahn, samme arkitekt som stod bag Fords monumentale industrikomplekser i Detroit. Herfra forsynedes det meste af Nordeuropa med den berømte Ford T, verdens første masseproducerede bil, og senere modeller.


Henry Ford er kendt som ”opfinderen” af samlebåndet. Han har lagt navn til begrebet Fordisme, som betegner en særlig industriel produktionsform, baseret på seriefremstilling af ensartede produkter i store mængder. Gennem en stærkt rationaliseret produktion formåede han at sælge sine produkter billigt, samtidig med at han kunne betale en forholdsvis høj løn. Til gengæld var arbejdstempoet og –disciplinen høj på Fords fabrikker i Detroit, og medlemskab af fagforeningerne forbudt.


Det var også tanken, at Fords fabrikker i Europa skulle køres præcist på samme måde som hjemme i Detroit. I den internationale forskning om Ford Motor Companys historie støder man på den forestilling, at sådan var det også i Danmark. Gennem kildestudier i Danmark og Detroit har dette projekt imidlertid vist, at det ikke var tilfældet. I stedet måtte Ford i København langt hen ad vejen acceptere danske normer for organisering og samarbejde på arbejdspladsen.


Samtidig undersøger projektet mere generelt, om den udbredte fascination af Fordismen, som i f.eks. Tyskland fandtes i stort set alle politiske lejre, også kan genfindes i den danske arbejderbevægelse, og om Fordismens ideer masseproduktion og –forbrug kan have været en inspirationskilde til Socialdemokratiets politikudvikling i perioden.


Projektet har foreløbig affødt en akademisk artikel i tidsskriftet Labor History (https://dx.doi.org/10.1080/0023656X.2014.911590), samt en række indslag i aviser og radio samt en ”Fordisme-festival” i Brede Værk i september 2013.


I løbet af 2015 vil der blive gennemført nye kildestudier, som fører historien frem til fabrikkens lukning i 1966. Dette vil resultere i en bog om emnet.


Læs mere om Ford i Danmark på temasiden Industrikultur: https://natmus.dk/historisk-viden/industrikultur/detroit-i-danmark/