Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Middelalder, Renæssance og Numismatik

Middelalder, Renæssance og Numismatik
Medarbejdere ved Middelalder, Renæssance og Numismatik.

Målsætning

Middelalder, Renæssance og Numismatik deltager i løsningen af Forsknings- og Formidlingsafdelingens overordnede målsætning ved at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle kendskab til genstande og andre vidnesbyrd, der kan belyse kulturens udvikling i Danmarks middelalder og renæssance, d.v.s. i tidsrummet fra o. 1000 til ca. 1660 samt

  • at opfylde  de antikvariske forpligtelser, som inden for arkæologien er lovmæssigt henlagt til Nationalmuseet.
  • at tage aktivt del i såvel dansk som internationalt kulturelt og videnskabeligt samarbejde med museer og andre kultur- og forskningsinstitutioner.
  • at tilstræbe en høj kvalitet inden for alle museets arbejds- og ansvarsområder gennem at tiltrække, kvalificere og fastholde dygtige medarbejdere.

Arbejdsområder

Enheden dækker overordnet set tidsperioden 1000-1660 for det nuværende Danmark og dettes rigsfællesskaber, især Grønland. I praksis er den kronologiske ramme langt videre.

Runologien behandler runerne fra deres ældste forekomst i jernalderen, mens flere områder, arkæologi, danefæbehandling og især kirkekonsulentvirksomhed, rækker helt op til i dag.

Enheden foretager indsamlings- og undersøgelsesvirksomhed, forvalter samlinger, varetager nødudgravninger, vurderer og accessionerer danefæ, bevarer og udforsker kildemateriale vedr. Grønlands norrøne fortid, besvarer forespørgsler vedr. runer, accessionerer alle runefund og driver Antikvarisk- Topografisk Arkiv – offentligt tilgængeligt – samt et forskningsbibliotek.

Enheden udøver lovpligtig rådgivning til de folkekirkelige myndigheder om antikvariske spørgsmål med udgangspunkt i undersøgelser af arkæologisk og bygningshistorisk karakter, og fremskaffer forslag til istandsættelse af kalkmalerier og inventar. Enheden indgår desuden i Nationalmuseets bygningsantikvariske tjeneste.