Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Kirkekonsulenter

Kirkekonsulenternes opgaver

Kirkekonsulenternes opgaver

Nationalmuseets konsulentopgaver for Kirkeministeriet udføres jvf. lovgivningen om danske kirker og kirkegårde. Se ministeriets Vejledning for menighedsråd om kirker og kirkegårde.

Ud over at være konsulent for Kirkeministeriet, herunder at afgive uddtalelser i høringssager ifm. bygge-og anlægsarbejder i kirker og på kirkegårde, så varetager Nationalmuseets kirkekonsulenter en række af rådgivningsopgaver for menighedsråd, kirkens personale samt deres samarbejdspartnere, herunder restaureringsarkitekter, håndværkere og konservatorer.

Kirkekonsulenterne yder direkte rådgivning til det enkelte menighedsråd. Det gælder både i forbindelse med en opstartsfase, igangværende projekter eller, hvis der opstår behov for at få afhjulpet et akut problem.

Kirkekonsulenterne deltager i møder arrangeret af stiftøvrigehederne, de såkaldte konsulentrunder. I møderne deltager stiftet og deres fagkonsulenter. Sammen med menighedsrådet besigtiges forholdene og mulighederne drøftes på stedet, hvad enten det drejer sig om igangværende eller forestående projekter.

På kirkekonsulenternes besigtigelser og møder rådgives også vedrørende ønsker om ændring af kirkebygning eller historisk inventar. Det vurderes, hvorledes sådanne ønsker vil kunne imødekommes uden at der sker forringelse af antikvariske og bygningsmæssige værdier.

Kirkekonsulentfunktionens kirkearkæologer rådgiver og foretager arkæologisk overvågning og udgravninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i kirker og på kirkegårde.

Postadresse:
Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Att. Kirkekonsulenterne

E-mail - kirkekonsulenter@natmus.dk

Tlf. nr. - 41 20 61 21