Udfører en søgningSøg
Vikingeborgen Trelleborg er UNESCO Verdensarv

Vikingeborgen Trelleborg er UNESCO Verdensarv

Søndag den 17. September 2023 blev Vikingeborgen Trelleborg og landets øvrige fire ringborge - Borgring, Nonnebakken, Fyrkat og Aggersborg - optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Optagelsen skete ved den årlige Verdenskomitékongres i 2023, som blev afholdt i den Saudi Arabiske hovedstad, Riyadh. Det er en kæmpe milepæl i vores kulturarvshistorie. De fem ringborge er blevet anerkendt som enestående eksempler på Danmarks rige historie og et vigtigt skridt modt at bevare vores unikke fortid for kommender generationer og fortælle historien om vikingernes æra. Udnævnelsen på UNESCOs Verdensarvsliste er desuden en blåstempling af et nyt og stærkt samarbejde mellem fem museer på tværs af Danmark.

Formidling og forskning højnes
At blive udnævnt til verdensarv anses af de fem museers direktører for at være en trædesten, der kan bruges til at optimere formidlingen på de enkelte borge. Det skal ske gennem en samlet fortælling og dermed en højnelse af oplevelsen for den enkelte besøgende.

Kommunerne, hvori borgene er beliggende, samt de museer, der drifter og vedligeholder borgene, indleder derfor nu et udviklingsarbejde for at højne formidlingen. Målet er at skabe et endnu mere helstøbt og attraktivt produkt for turister og andre besøgende på hver af de fem ringborge.

Større samarbejde fremover
Hele processen med i fællesskab at ansøge om verdensarvsstatus har vist, at der er et solidt grundlag for et godt og frugtbart samarbejde mellem borgene. Det er altafgørende i bestræbelserne på at forbedre publikumsoplevelsen og tiltrække flere besøgende alle fem steder. Hver enkelt borg har sit særkende, men forskning, formidling og vedligehold er noget af det, som skal koordineres i fællesskab fremover. Det er med til at kvalitetssikre den vidensbaserede oplevelse, publikum tilbydes.

Læs Kulturministerets pressemeddelse om ringborgene på Verdensarvslisten her
Læs museumschef, Anne-Christine Larsens, reaktion på optagelsen her

Om UNESCO og ICOMOS
De mest værdifulde dele af verdens kultur- og naturarv bliver optaget på Verdensarvslisten, som administreres af FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO. ICOMOS en verdensomspændende organisation, hvis medlemmer arbejder professionelt for bevaring af kultur- og naturarven, hvad angår bygninger, historiske byer, kulturlandskaber og arkæologiske monumenter. ICOMOS fungerer som UNESCOs ekspertorgan i spørgsmål inden for bevaring af kulturmiljøer i forhold til Verdensarvskonventionen.

Verdensarv i Danmark
Danmark har nu elleve emner optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. Disse er De Fem Ringborge, Roskilde Domkirke, Jellingemonumenterne, Kronborg, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeldt, Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland samt i Grønland Ilulissat, Kujataa og Aasivissuit – Nipisat.