Udfører en søgningSøg

Tættere på Den Genskabte Borg

Planerne om at rekonstruere et udsnit af Harald Blåtands Borg og udfordre klassisk museumstænkning lever stadig med projektet Den Genskabte Borg.

Realisering af projektet er nu rykket meget nærmere. I 2023 stod arbejdet med at bygge et multihus klar. Huset er idag taget i brug og indeholder faciliteter til formidlingen, frivillige og udeholdet. Det er bl.a. møderum, værksteder, servicefunktioner, køkkenfaciliteter, samt plads til museets formidlings- og servicegrej. Multihuset giver også plads til opbevaring af museets store samling af rekonstruerede genstande. Udbygningen af museet inden realisering af Den Genskabte Borg er med til at løse både et logistisk, sikkerhedsmæssigt og pladsmæssigt problem.

Efter byggeriet af multihuset vil næste opgave blive rekonstruktionen af Den Genskabte Borg.

Den Genskabte Borg bliver ikke alene ramme om formidlingen af Trelleborgs historie, men også et centralt mødested for nye fælleskaber og udvikling af et museumsrum, hvor de besøgende for første gang, kan opleve et autentisk vikingeborgmiljø med krigere og et dagligliv, som det så ud for mere end 1.000 år siden.

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden mener, at de i Lokale og Anlægsfonden ser en stor eksempelværdi i, at projektet netop genfortolker den museale ambition, og gør de besøgende til medafsender af oplevelser og indhold.

”Den Genskabte Borg på Trelleborg markerer sig som historisk museum i en moderne kontekst, der kobler kulturarv med foreningsliv og skaber et moderne mødested hvor fritidsliv, viden og læring smelter sammen,” siger hun.

Fremtidens Trelleborg bygger oven på museets mangeårige arbejde med at udvikle levende ’hands-on’ og ’body-in’-formidling og lægger sig i forlængelse af Nationalmuseets strategi, der sætter publikum først, skaber samarbejde på tværs og kan skabe overskrifter. Foruden museets nuværende ca. 75.000 gæster og frivillige, vil foreningslivet blive blandt museets nye hyppige gæster.

I Den Genskabte Borg er der eksempelvis faciliteter til fysisk udfoldelse, som teater, rollespil, borgspil og idræt. ”Projektet har fokus på at skabe en ny type museum og oplevelsesrum, og derved rykke ved de besøgendes museale opfattelse.

”Stedet skal også være samlingspunkt for naturoplevelser og aktiviteter og give udendørs læringsrum for fordybelse i et autentisk miljø,” siger Anne-Christine Larsen.

Den Genskabte Borg - er en del Ny Trelleborg projektet, som er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Trelleborg, Nationalmuseet. Museet har sammen med kommunen og en gruppe af engagerede frivillige vikinger, arbejdet på at rekonstruere et udsnit af Harald Blåtands Borg igennem mere end 10 år.

 

 

Ny Trelleborg projektet

Ny Trelleborg projektet

To fondsdonationer i 2019 til udviklingen af det nye Trelleborg

Trelleborg har modtaget to donationer inden for kort tid. Fondsmidlerne skal bruges til den del i det ambitiøse Ny Trelleborg-projekt, der hedder Den Genskabte Borg - der skal løfte formidlingen og forståelsen af den mægtige ringborg. Projektet møder stor interesse og Augustinus Fonden og Trelleborg Fonden har begge doneret fondsmidler hertil. Augustinus Fonden besluttede tidligere på året at donere 15 millioner kroner til at genskabe et udsnit af Trelleborg, der skal vise de besøgende, hvordan den berømte ringborg efter alt at dømme så ud under Harald Blåtands tid. Trelleborg Fonden donerede 500.000 kr. Donationen er den største i Trelleborg Fondens historie og skal bruges til at etablere voldgrav og bro ved Den Genskabte Borg.Fondsstøtten er et stort skulderklap, men der er et stykke vej endnu. Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter mangler cirka 45 mio. kr. til at kunne realisere hele projektet. Den Genskabte Borg vil blive bygget nord for den nuværende vikingelandsby.